AB'deki Türkiye Karşıtlarına Raporlu Yanıt

Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'nin Başkanlığını Yaptığı Bağımsız Türkiye Komisyonu İkinci Raporunu Açıkladı.
Raporun, 'Türkiye ve Bölgesi' başlıklı beşinci bölümünde, Türkiye'nin bugün, sekiz komşu ülkeden sadece iki tanesi yani Kıbrıs (Rum Kesimi) ve Ermenistan ile ilişkilerinin sorunlu olduğuna dikkat çekiliyor. Türkiye'nin dış politikada yaptığı açılımları sıralayan raporda, şöyle deniliyor: "Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan tarafından teşvik edilen bölge barışının desteklenmesi için "sıfır problem" politikası özellikle Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile özdeşleştirilmekte ve "azami işbirliği" yoluyla iç sorunların kaynağı olarak yabancı düşman veya günah keçisi aramak yönündeki eski dış politika yaklaşımı tersine döndürülmeye çalışılmaktadır."
Raporda, Türkiye ile ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Türkiye krizlerin çözümüne destek vermekte, dünyada enerji geçiş yollarındaki rolünü geliştirmekte ve bölgesindeki ülkelerin oldukça başarılı olan piyasa ekonomisi, demokrasi, milli gurur ve Müslüman gelenekler karışımını taklit etmesi konusunda onlara ilham vermekte olan bir ülkedir. Bu dönüşüm örneği,
AB'nin temel değerlerinin yumuşak gücünü doğuya doğru taşımasında etkili olmuştur. Dolayısıyla Türkiye, AB üyesi ve
Suriye, Irak ve İran'la komşu bir ülke olarak yük olmayacağını göstermiş, bilakis Orta Doğu ve başka bölgelerde Avrupa'nın çıkarlarına destek olmak ve bunları yönetmek konusunda iyi bir ortak olduğunu göstererek sorunları AB'nin sınırından daha öteye itme konusunda yardımcı olmuştur."
Türk iş adamlarının Orta Asya ülkelerindeki etkinliğini örnek gösteren raporda, "AB ile desteklenmiş bir Türkiye, halen Rusya, Çin ve ABD'nin etkin olduğu bu bölgede Avrupa'yı da bölgesel bir oyuncu olarak devreye sokabilir." deniliyor.
Raporun, beşinci bölümü şu ifadelerle sona eriyor: "Başka hiçbir ülkenin liderleri Moskova ve Şam, Tahran ve Kudüs gibi çok farklı başkentler arasında seyahat edebilmekte ve hem saygıyla karşılanmakta hem de önemli politik hedeflerini bu kadar geniş anlamda görüşememektedir. Türkiye, herhangi bir krizi veya sorunu AB için tek başına çözemez ama Türkiye olmadan da AB'nin bölgede işi çok daha zor olur."
(CİHAN)