ABD'li düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu (GMF) tarafından Amerika ve Avrupa'da gerçekleştirilen "Transatlantik Eğilimler 2009 Araştırması"na göre Türkler "farklı, ihtiyatlı ve tek taraflı" düşünüyor. GMF'nin ABD ve 11 Avrupa ülkesinde yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin AB'ye girme isteği geçen yıla oranla altı puanlık bir artışla % 48'e yükseldi.


Buna karşılık Türkiye'nin üyeliğine AB üyesi 10 ülkede verilen destek azalmaya devam ediyor. Yine de Avrupalıların % 54'ü Türkiye'nin AB'ye girmesini muhtemel görürken, bu olasılığa Türklerin ancak % 28'i inanıyor. Türkiye'nin AB üyeliğine ABD'de verilen destek de % 9 oranında artarak % 41 seviyesine ulaştı. Amerikalıların Türkiye'nin AB üyeliğine verdikleri destek son beş yıldır her yıl % 10 civarında düşüyordu.
Türkiye ve AB ülkelerinde ABD liderliğine verilen destek dramatik bir şekilde artmış olsa da Türklerin NATO'ya ve ABD'nin kritik bölgelerdeki politikalara verdikleri destekte herhangi bir artış görünmemiş olması GMF araştırmasının ilginç bulgularından biri. GMF araştırması Türklerin ve AB vatandaşlarının ancak % 19 oranında destekledikleri George W. Bush yönetiminin aksine Barack Obama'yı % 77 oranında desteklediğini ortaya koydu. Obama'nın ABD'deki desteğinin % 57 oranlarında dolaştığı düşünüldüğünde Amerikan liderliğinin popülerliğinin ne kadar çarpıcı olduğu ortaya çıkıyor. Buna karşın Türkler Avrupa ülkeleri içinde ABD'yi % 22 oranıyla en az seven millet oldu. Türk halkınn % 42'si de Amerika hakkında çok olumsuz görüşlere sahip. Bu oran araştırmanın yapıldığı tüm ülkeler içinde en yüksek olanı. Türkiye'de ABD'ye olan güvensizlik uluslararası ilişkilerde ABD ile birlikte hareket etme fiksine verilen desteğin düşüklüğünde de kendisini gösteriyor. Türklerin % 43'ü Türkiye'nin uluslararası konularda tek başına hareket etmesi gerektiğini savunurken % 22'si AB ile ve sadece % 4'ü ABD ile beraber hareket edilmesini destekliyor. NATO'nun hâlâ gerekli olduğunu düşünen Türklerin oranı da 2004 yılındaki % 53 oranından % 35'e geriledi.
Türklerin ABD ile alakalı çekinceleri devam etmekle birlikte Rusya'ya yaklaşmaları gibi bir durum da ortaya çıkmadı. Rusya'yla alakalı geleneksel olarak AB üyesi ülkelere kıyasla daha az endişeleri olan Türkiye'nin 2009 yılı içinde sorulan bütün alanlarda endişesinin arttığı gözlendi. Rusya'nın enerji sağlayıcı rolü üzerinde endişeli olan Türklerin oranı son bir yıl içinde % 35'ten % 50'ye; Rusya'nın Ortadoğu'daki ülkelere silah sağlaması konusundaki endişenin oranı da % 35'ten % 54'e çıktı. Yine de Türklerin Rusya ile ilgili endişeleri AB üyesi ülkelerin endişelerine oranla 20 ila 30 puan geride seyretti.
Bu sene araştırmaya küresel ekonomik kriz hakkında da sorular ekleyen GMF Türklerin ekonomik krizden en fazla etkilenen ve serbest piyasa ekonomisine en az güvenen ülke olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılan Türklerin % 78'i ailelerinin maddi durumunun mali krizden etkilendiğini söylerken, sadece % 17'si insanların serbest piyasa ekonomisinde daha iyi durumda olduğuna kuvvetle inandıklarını söylemiş. GMF'nin Transatlantik Eğilimler araştırması ABD'de ve 12 Avrupa ülkesinde toplamda 13.000'den fazla kişi ile yapılan mülakatlar yardımıyla ortaya çıktı. Araştırma sekiz yıldır devam ediyor.
İRAN VE AFGANİSTAN KONUSUNDA TÜRKLER FARKLI DÜŞÜNÜYOR
Türkler ABD Başkanı Obama'yı Bush'a kıyasla daha fazla desteklese de ABD'nin uluslararası ilişkiler ve ekonomik kriz konularındaki politikalarına güvensizlikle yaklaşıyor. Türklerin Amerikan halkıyla tezat düştükleri önemli konulardan biri İran. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını kabul edilebilir gören Türklerin oranı 13 puan artarak % 29'a ulaşırken, ABD ve AB'de aynı konudaki destek oranı % 5'te kalmış durumda. İran'a yönelik yaptırımların içinde askerî seçeneğin olup olmaması konusunda AB ve ABD de farklı düşünüyor. Avrupalıların % 53'ü İran'a diplomatik baskının artırılması gerektiğini düşünüyor, ama askerî seçeneği reddediyor. Buna karşılık Amerikalıların % 47'si askerî seçenek de dahil baskıdan yana. Avrupalıların Afganistan'daki NATO misyonuna verdiği destek de azalmış durumda. Avrupalıların üçte ikisi Afganistan'daki misyonun hedeflerine ulaşması konusunda kötümser. DIŞ HABERLERZaman