Son günlerde domuz gribi en çok konuşulan konuların başında geliyor.Salgın bir hastalık olması nedeniyle herkes kendine göre bir tedbir almaya çalışıyor. Eski zamanlarda da dönem dönem salgın hastalıklar görülürdü. En müthiş salgınlardan biri de 1812’deki veba salgınıydı.

Sultan Mahmud, hastalığın yokolması için yatsı namazından sonra minarelerden yüksek sesle "Surei Ahkaf" okunmasını emretmişti; bunun üzerine halk dehşet içinde kaldı.

Ramazan bayramında ise, bayramlaşmak münasebetiyle halkın birbiriyle görüşmesi arttığından, hastalık tüyler ürpertici bir hal aldı, bayram ertesi günlük ölüm vakaları 3000'e kadar çıktı.

Din bilginlerinden bir kısmı, padişaha müracaat ederek: "Surei Ahkaf Ad kavminin yok olacağını
haber verir, böyle günlerde okunması uygun değildir" dediler.

Bunun üzerinde emir geri alındı. Hatta geri alınmakla da kalınmayarak, evlerde dahi Kuran okunurken bu surenin okunmaması emredildi.

Yine 1827 ramazanında geceleri bekçilerin davul çalması, mani ve türkü okuması, kahvehanelerde tavla, dama ve satranç vesair oyunlar oynanması, meddahların hikâye nakletmesi yasak edilmişti.

AHKÂF SÛRESİ HAKKINDA BİLGİ: Mekke döneminde inmiştir. 35 âyettir. Sûre, adını 21. âyette geçen “Ahkâf” kelimesinden almıştır. Ahkâf, sûrede sözü edilen “Âd” kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. Konusu itibariyle bir önceki sûrenin devamı niteliğindedir. (Ahkaf Suresi hakkındaki bu bilgi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi Web sitesinde alınmıştır)

kaynak: (Akşam)