ANKARA (İHA) - Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Ortaöğretim Kurumları Sınavlarının kaldırılarak Ortaöğretime Geçiş Modeli olan ve gelecek yıldan itibaren uygulanmaya konulacak olan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile öğrencilere bir değil üç şans verdiklerini söyledi.


Çelik, "Bugünkü OKS ile öğrenci bir kez treni kaçırdığı zaman geriden gelen bir tren olmadığı için varmak istediği yere varma şansına sahip değildir" dedi. Bakan Çelik, Başöğretmen Salonu'nda Ortaöğretim Kurumları Sınavı'nın (OKS) kaldırılması ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Çelik, burada yaptığı konuşmada, uygulanmakta olan OKS'nin yeni uygulanmakta olan müfredatın paradigmalarına uymadığını söyledi. OKS'nin kaldırılması konusunda geniş katılımcı kitlelerin fikirlerini aldıkları dile getiren Çelik, bir aylık süre içerisinde bu konu hakkında düşüncesi, eleştirisi ve önerisi olan herkesin görüşlerini aldıklarını ve değerlendirdiklerini ifade etti.


Yeni 'Ortaöğretime Geçiş Modeli'ne elektronik posta ile 2 bin 322 bireysel başvuru olduğunu bildiren Çelik, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin, eğitimle ilgili sivil toplum örgütlerinin de bakanlığa raporlar sunduğunu söyledi. 2 bin 322 elektronik posta gönderenler içerisinde 556 kişinin ortaöğretime geçiş modelini çok olumlu bulduğunu, 82'sinin buna karşı olduğunu, diğerlerinin ise özünde olumlu bulduklarını bazı maddelerinin değiştirilmesi gerektiğini ifade ettiklerini aktardı. Yıl sonu başarı notunun yüzde 25 oranı yerine yüzde 15 oranının da katılması gerektiği yönünde teklifler olduğunu anlatan Bakan Çelik, sistemi olumlu bulan bazılarının ise yabancı dilden soru sorulmamasını istediklerini söyledi. Bir sendika tarafından bin 18 öğretmene yönelik kapsamlı bir anket yapıldığını belirten Çelik, ankete katılan yüzde 93 öğretmenin mevcut Ortaöğretim Kurumları Sınavı'nın 'kesinlikle olumsuz' bulduklarını, eğitimde kaliteyi düşürdüğünü, öğrencilerin ruh sağlığını bozduğunu, yüzde 91'inin yeni bir sistem olması yönünde görüş bildirdiğini, yüzde 90 öğretmenin de OKS yerine getirilecek olan sistemin kaliteyi artıracağı yönünde görüş bildirdiğini söyledi.


Bakan Çelik, anket sonuçlarına göre, öğretmenlerin yeni modelden memnun olduklarını belirtti. Yeni Ortaöğretime Geçiş Modelinin içeriği hakkında bilgi veren Bakan Çelik, şunları söyledi: "2007 yılında OKS aynen yapılacak. Burada sadece bir değişiklik var. Yıl sonu başarı ortalaması bu işin içerisine girecek. Taban yüzde 15, ortalaması yüzde 7 olarak etkileyecek. 2007 yılında tek değişiklik budur. 5. ve 6. sınıfta olanlar 2008 yılında Seviye Belirleme Sınavlarına girecek. Seviye Belirleme Sınavları 6, 7, ve 8. sınıfta yapılacak. 2008 yılında Ortaöğretim Kurumları Sınavı bugünkü şekliyle son kez bu yıl 7. sınıfta olan öğrenciler için yapılmış olacak. 7. sınıftaki yavrularımız 2008 yılında 8.sınıfta olacaklar ve OKS son olarak onlar için yapılmış olacak ve OKS son olarak onlar için yapılmış olacak böylelikle OKS tarihe karışmış olacak. Bugünkü şekliyle, bugünkü soru sitiliyle bugünkü değerlendirme biçimi ile OKS tarihe karışacak. 2009 yılında OKS yapılmayacak. Bu yılki 6, 7 ve 8. sınıfta yapılacak sınavların başarı ortalaması ile ortaöğretime yerleştirilmiş olacaklar".

Seviye Belirleme Sınavları'nda öğrencilerin aldıkları notların yıllara göre farklı oranlarda etki edeceğini bildiren Bakan Çelik, 6. sınıfta yüzde 25, 7. sınıfta yüzde 35, 8. sınıfta yüzde 40 oranında Seviye Belirleme sınavlarının öğrencilerin puanlarını etkileyeceğini açıkladı. Yüzde 5'lik davranış notuyla ilgili 'subjektif' davranışlar olabileceğini ve öğretmenlerin farklı değerlendirebileceği yönünde eleştiriler olduğunu dile getiren Çelik, yapılan değerlendirmeler sonucunda böyle bir endişenin yersiz
olduğu düşüncesine vardıklarını söyledi. Objektif kriterleri öğrencilerin yüzde 5'lik davranış notlarında kriter olarak değerlendireceklerini belirten Çelik, öğrencinin devamı, devamsızlığı, disiplin konusu olan bir davranışının olup olmaması, sosyal ve kültürel etkinliklere öğrencinin katılımı, öğrencinin ders dışı davranışları ile objektif kriterlerin belirleneceğini ve bunlara göre yüzde 5'lik davranış notunun ortaya konacağını söyledi. Yıl sonu başarını notunun yüzde 25 olmasından dolayı da kendilerine
birtakım eleştiriler geldiğini ifade eden Çelik, bunun fazla olduğunu ve bazı öğretmenlerin ve okulların notları şişireceği yönünde eleştiriler olduğunu ancak bunlara yönelik de tedbirler aldıklarını vurguladı. Bu konuda bir genelge yayınladıklarını anımsatan Çelik, genelgeye göre, bir okulun seviye belirleme sınavındaki başarısı ile öğrencilerin notları arasında tezat olduğu durumların bilgisayar ortamında tespit edileceğini kaydederek, "Öğretmenlerimize güvenmek zorundayız. Yıl sonu başarı notunun öğrenciyi okula bağlayacağı, okulun etkinliğini artıracağı kanaatindeyiz. Bu konuda gelen eleştirilerde haklılık payı olabilir, endişeleri ortadan kaldırabilecek tedbirler aldığımız zaman bu endişelerin yersiz olacağını ifade etmek isterim. Yeni modelle okulların ve o okulların bulunduğu ilçelerin de ilköğretim kalitesini ölçmüş olacağız. Bugün kü OKS ile bunu ölçmeniz mümkün değildir. Ortaöğretim Kurumları Sınavında belli derslerden soru sorulduğu için daha çok dershane faktörü öne çıktığı için okullarınbaşarısını ölçtüğü kanaatinde değilim. Seviye Belirleme Sınavları ile okulların performanslarhçiş Modelinin içeriği hakını ölçmüş olacağız. Seviye Belirleme Sınavlarının üç yıla yayılmış olması ile de öğrenci kaçırdığı bir fırsat varsa bunu başka ikinci ve üçüncü yıl telafi etme şansı yakalayacaktır. Öğrencinin kendisini toparlayabilmesi için ona bir yerine üç şans veriyoruz. Bugünkü OKS ile öğrenci bir kez treni kaçırdığı zaman geriden gelen bir tren olmadığı için varmak istediği yere varma şansına sahip değildir. Biz modeli değiştiriyoruz" diye konuştu.


Seviye Belirleme Sınavları'nda yabancı dilden soru gelmesi ile ilgili olarak kendilerine birtakım eleştiriler geldiğini anlatan Bakan Çelik, öğrencilerin yeteri kadar yabancı dil öğrenemediği ve geri kalmış yörelerde yabancı dil dersini yeteri kadar alamadıkları için dezavantajlı duruma gelmeleri konusunda eleştiriler olduğunu belirterek, "Yabancı dili Türkiye'de öğretmek istiyorsak, kesinlikle yabancı dilden de soru sorulacaktır. Yeni getirdiğimiz sistemde derslerin değerlendirmede ki ağırlığı birinci
sırada Türkçe, ikinci sırada Matematik, üçüncü sırada Fen ve Sosyal olacak. Dördüncü sırada yabancı dil olacak daha sonra da diğer dersler olacak. Müzik, resim ve beden eğitimi dışında geriye kalan derslerin dışında soru sorulacak. Öğrencinin aldığı uygulamalı derslerin dışındaki derslerden soru sorulacak" şeklinde konuştu. Yeni getirilen sistemin amaçlarından birisinin yabancı dil eğitiminin daha iyi yapılması olduğunun altını çizen Bakan Çelik, bu açıdan yöneltilen eleştirilerin ciddi bir haklılık
zemini olmadığını ifade etti. Yeni sistemdeki soruların ise müfredata bağlı olarak yapılacağı belirten Çelik, yeni müfredatın dayandığı temel paradigmaların soru sisteminde de hakim olacağını dile getirdi. 'Sınavla müfredat birebir örtüşmüş olacak' diyen Çelik, yeni sistemin öğrencileri dershaneye yönlendirmesi konusunda ise, "Biz o görüşte değiliz. Öğrenciler dershaneye gitse bile, artık dershane eksikliklerini tamamlayan ona takviyede bulunan bir mekanizma olacak. Okulun alternatifi olmayacak. Daha önce öğrenciye sorulan soru stili ile dershanede aldığı sistem ile örtüşmüyordu. Yeni modelde ise bu örtüşme sağlanacak. 6, 7, 8. sınıflarda seviye belirleme sınavları yapılacağı için her önüne gelen özel dershaneler, özel dershanelerin oluşturmuş olduğu birlikler her yıl öğrenciler yönelik seviye belirleme sınavları böylelikle yapamayacak. Dershanelerin belirleyeceği seviye belirleme sınavlarının yapılmasına ihtiyaç olmayacak" dedi.