İtalyan halkı kendini Yunanistan'ı sarsan borç krizinin bir benzerini yaşama tehlikesinden şimdilik uzak görse de, özellikle istihdam tarafındaki gelişmeler bu rahatlığa son verebilir.


Günü yaşama konusunda kendilerine özgü tarzları bulunan ve günlük sorunları büyütmeme konusunda becerikli olan İtalyanların borç krizi tehlikesi karşındaki sessizliği, görünmeyen bazı sorunların ortaya çıkmaya başlamasıyla sona erebilir.

İtalya'da şu anda çok büyük sorun olarak görülmeyen ve diğer ülkelerle kıyaslandığında nispeten daha düşük olarak değerlendirilen yüzde 8.2’lik işsizlik oranı, küresel krizin derinleştiği dönemde dâhi iç talebin canlı kalmasını sağlamış ekonominin büyük bir çöküş sürecine girmesini engellemişti.

DEVLET DESTEĞİ ÖNLEDİ
Ancak, ülkede işsizlik oranının iyi durumda olmasının nedeni ekonominin kendi çarklarının işleyişinden çok, uygulamaya konulan geçici işsizlik ödeneği oldu.

Bu uygulamaya göre, İtalya'nın
otomobil
üreticisi Fiat gibi en büyük şirketlerinden, küçük işletmelere kadar geniş yelpazedeki kuruluşlar, talebin azaldığı ve üretim durduğu dönemde, hükümetten çalışan maliyetinin yüzde 80'ine kadar destek alıyor ve bu şekilde çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalmıyor.

SONA YAKLAŞILIYOR
Öte yandan küresel krizde 18 ay geride kalırken, hükümetin iki yıllık bir süre için öngördüğü ve herhangi bir zaman diliminde 52 haftalık ödenek için yararlanılabilecek uygulamanın da sonuna yaklaşılıyor.

Uzmanlar, bu uygulamanın işsizlikteki düşük düzeyi yapay olarak sağladığı eleştirisini getirirken, önümüzdeki aylara yönelik gelecek verilerin hem işsizliğin maskelenen gerçek seviyesini hem de kendi işini yapmayı bırakanların sayısını göstermede önemli olacağını belirtiyor.

İtalya Küçük ve Orta Boy İşletmeler Konfederasyonu'nda sektör uzmanı olarak görev yapan Claudio Giovine konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sosyal destekleyici yardımlar ekonomideki bozulmaya karşı adeta oksijen desteği veriyordu. Şimdi, ekonomide yeniden çıkış yaşanacak mı yoksa oksijenin sona mı erecek, bunu görme zamanı" dedi.

İTALYA İÇİN RİSKLER
Yunanistan'ın borç krizinden çıkmak için neredeyse çalmadığı kapı bırakmadığı bu dönemde, benzer tehlikenin İtalya'da da görülme riskini yaratan işaretler var.

Ülkenin kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 115 seviyesinde bulunurken,
Yunanistan'ın borç oranıyla neredeyse aynı düzeyde. Bunun yanı sıra toplamda 1.2 trilyon euro
büyüklüğündeki İtalyan ekonomisi geçen sene yüzde 5 küçülme gösterirken, ülkede bu yıl da hafif çapta bir daralma bekleniyor.

NEDEN RAHAT DAVRANIYORLAR?
Ekonomistler tarafından da desteklenen İtalyan yetkililer ise, yüksek miktardaki bireysel tasarruf oranı, açıklarla mücadelede tecrübeli olma ve resesyon döneminde gösterilen güçlü mali yönetim nedeniyle ortada tehlikeli bir durum olmadığını savunuyor.

İtalyan yetkililerin bu görüşleri şimdilik piyasalar ve kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da destekleniyor. İtalya'nın uluslararası piyasalardan borçlanmak için ödediği faizin miktarının
Yunanistan
'a göre çok daha düşük olması ve borçlarının vadesinin uzun döneme yayılmış olması da, yatırımcıların bu ülkeye yönelik endişelerinin şimdilik artmamasını sağlıyor.

kaynak: (Hürriyet)