Cumhurbaşkanı Sezer: TBMM bugün de Atatürk ve devrimlerine bağlılığını kanıtlamak zorunda
22 Nisan 2007 PazarCumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında TBMM’nin tarihsel anlamı, verdiği kararların önemi, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığını vurgu yaptı. Sezer, çok kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanını seçecek TBMM için, “Bugün de TBMM Atatürk’ün yüce kişiliğine ve devrimlerine layık olduğunu kanıtlamak zorundadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Sezer, mesajında, Atatürk tarafından Anadolu’da başlatılan hareketin ulusun büyük özverisi ve kararlılığıyla zafere ulaşmasının ardından yurt üzerinde tam bağımsız, ulus egemenliğine dayanan, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açtığını ifade etti. Sezer, “TBMM’nin açılması, Türk ulusunu aydınlığa çıkaran süreçteki çok önemli bir kilometre taşıdır. TBMM, yüce Önder’in düşüncelerinde olgunlaştırdığı yönetim biçiminin yaşama geçirilmesi amacıyla atılan ileri görüşlü adımlardan biridir. Bu yönüyle 23 Nisan tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunun da habercisidir. 23 Nisan, ulus istencini üstün kılan, laik, demokratik, çağdaş Cumhuriyet rejimini getiren günü simgelemektedir" dedi.

ATATÜRK’ÜN BÜYÜKLÜĞÜ
Sezer, Atatürk’ün egemenliğin kişilere ya da sınıflara değil, Türk ulusuna ilişkin olduğu ilkesini, yeni Türk devletinin kuruluş felsefesine yerleştirdiğini, tek başına bu adımın bile, Atatürk’ün büyüklüğünü anlatmaya yetecek nitelikte olduğunu belirtti. Sezer, ulusal egemenlik kavramına da vurgu yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı seçme aşamasındaki TBMM için şu değerlendirmeleri yaptı:

MECLİS BUGÜN DE BAĞLILIĞINI KANITLAMAK ZORUNDA
“TBMM, üstlendiği tarihsel görevle, parlamenter demokratik rejimin en güzel örneklerinden birini vermiştir. Meclisimiz, Yüce Atatürk’ün öncülüğünde Kurtuluş Savaşını yürütmüş, Cumhuriyet’i kurmuş, devrimlerin altyapısını oluşturmuş, Atatürk Cumhuriyeti’nin değiştirilemez nitelikleriyle sonsuza kadar yaşatılması, demokrasinin güçlendirilmesi, rejimin özünden sapma olmaksızın kurum ve kurallarıyla işlemesi, insanımızın hak ve özgürlüklerine kavuşarak onurlu bir yaşam sürmesi yönünde önemli hizmetlerde bulunmuştur.
Lâik ve demokratik rejimimizin temel kurumu TBMM, açıldığı günden bu yana tarihsel sorumluluk üstlenmiş, varlığı ve en güç anlarda aldığı kararlarla umut ve güç kaynağı olmuş, geleceğimizi aydınlatmıştır.
Yüce Atatürk’ün anlatımıyla TBMM, ‘Türk milletinin asırlar süren aramalarının özeti ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsali’ olmuştur. Ve yine O’nun anlatımıyla "Türk milleti mukadderatını Büyük Millet Meclisinin kifayetli ve vatanperver eline tevdi ettiği günden itibaren karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitle istikbale yönelmiştir.
Bugün de, TBMM, O’nun yüce kişiliğine ve devrimlerine layık olduğunu kanıtlamak zorundadır."