Abdullah Gül'ün grubu dışındaki partilerle yaptığı görüşmeler sonrası 367 sorununu aşacak gibi görünmesinden sonra CHP ikinci planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı adayını Dışişleri Bakanı Abdullah Gül olarak belirleyen ve CHP dışındaki milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerden gelen olumlu mesajlar nedeniyle “ilk oturumda 367 milletvekili bulunması” şartını “şimdilik” sağlamış görünen AKP’yi, CHP “B planı” ile vuracak.
Cumhurbaşkanlığı seçimini, ilk oturumda 367 milletvekili bulunmazsa Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye hazırlanan CHP, AKP’nin bu sayıya ulaşması durumunda ise, ikinci dosya ile yüksek mahkemeye başvuracak.
CHP’nin “sürpriz” ikinci dosyasında, seçimde, Anayasa’nın “cumhurbaşkanı nitelikleri ve tarafsızlığını” düzenleyen 101. madde ile “and içmesi” başlıklı 103. maddenin ihlal edildiği gerekçesi yer alacak.

İkinci dosyanın “üç temel ayağını”, Yasin El Kadı’nın mal varlığının dondurulmasına ilişkin yargı sürecinde, davalı taraf olan Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’nın temyiz hakkından vazgeçmesi, Kayıp Trilyon Davası kapsamında Gül hakkındaki “sahtecilik” suçlaması ve Gül’ün 1995 tarihinde RP Genel Başkan Yardımcılığı döneminde yaptığı “İslam’a aykırı kanunlar kalkacak” başlığı altında yaptığı konuşmalar oluşturacak.

Buna göre CHP, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun yapılacağı 27 Nisan Cuma günü AKP 367 sayısına ulaşmazsa, iki dosya ile, ulaşırsa tek dosya ile Anayasa Mahkemesi’ne gidecek. Her koşulda başvuru, ilk tur biter bitmez gerçekleştirilecek.

BİRİNCİ “AYAK”: YASİN EL KADI SÜRECİ

İkinci dosyanın temel ayaklarından birisini, Yasin El Kadı’nın mal varlığının dondurulmasına ilişkin yargı sürecinde “Dışişleri Bakanlığı’nın tutumu” oluşturacak.
Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Milletler’in (BM) terör örgütlerine finans sağlayan kişi ve kuruluşların Türkiye’de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararını uygulamaya sokmuş, bu karardan Yasin El Kadı da etkilenmişti. Yasin El Kadı, Bakanlar Kurulu kararının kendisine ilişkin kısmının iptali istemiyle Danıştay’da dava açmış, Danıştay 10. Dairesi, Yasin El Kadı’yı haklı bulmuştu.

Davalı Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesi’nin bu kararını temyiz etmiş, daha sonra ise, temyizden vazgeçmişti. Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu daha sonra temyiz işlemini başlatmış, Danıştay 10. Daire’nin Yasin El Kadı lehine kararını esastan bozmuştu.
İKİNCİ “HALKA” KAYIP TRİLYON DAVASI
Sürpriz dosyanın ikinci halkasını, Kayıp Trilyon Davası kapsamında Gül hakkındaki “sahtecilik” suçlaması oluşturacak.
CHP, kamuoyuna Gül’ün bu davadan beraat ettiği izleniminin yansıtıldığını ancak bunun doğru olmadığını, Gül hakkındaki davanın reddedildiğine dikkat çekiyor. CHP, 1924 Anayasası’nda cumhurbaşkanı sorumsuzluğunun milletvekili dokunulmazlığını da kapsadığını ancak 1961 ve 1982 Anayasalarında bu hükmün bulunmadığına dikkat çekerek, Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “sahtecilikten dolayı yargılanabileceği” görüşünü savunuyor. Mahkemenin Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez re’sen harekete geçmesi gerektiğine işaret eden CHP, bu olmadığı takdirde başvuru yaparak, sürecin başlamasını da sağlayacak.
“ESKİ DEFTERLER” AÇILDI
Yeni dosyanın temel ayaklarından birisini de, Gül’ün 1995 tarihinde RP Genel Başkan Yardımcılığı döneminde yaptığı gazetelere verdiği “Türkiye’de geçerli kanunlar arasında İslam’a aykırı olanlar da var olmayanlar da. Aykırı olanlar baskıdır. Baskı kalkacak. Bu hakkı kullanacağım” ve “Cumhuriyet döneminin artık sonu geldi” şeklindeki demeçler oluşturacak.
BAŞVURU İLK TUR BİTER BİTMEZ
Buna göre CHP, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun yapılacağı 27 Nisan Cuma günü AKP 367 sayısına ulaşmazsa, Anayasa’nın 102. maddesine atıfta bulunan TBMM İçtüzüğü’nün 121. maddesinin ihlaline ilişkin dosya ile Gül’ün “cumhurbaşkanı niteliği taşımadığı” tartışması açacak olan ve Anayasa’nın 101. ve 103. maddelerinin ihlal edildiği gerekçelerine dayanan ikinci dosya ile başvuru yapacak.
AKP, 367 sayısına ulaşırsa, CHP sadece ikinci dosya ile yüksek mahkemeye başvuru yapacak. Her koşulda başvuru, ilk tur biter bitmez gerçekleştirilecek.
YARGI KARARI CUMHURBAŞKANINI DA BAĞLAR
CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ANKA’ya yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin 367 incelemesinin “hukuki, teknik”, ikinci dosya ile ilgili verilecek kararın ise, “Anayasa Mahkemesi’nin takdirine bağlı olduğunun” altını çizdi.
Kart, Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararın, yasama ve yürütme organlarını dolayısıyla cumhurbaşkanını da bağlayacağını belirterek, “CHP başından beri uyarısını yapıyor. Her halükarda cumhurbaşkanı seçiminin ardından hukuki kaos yaşanacaktır. Erdoğan için sözkonusu olan endişe Gül için de geçerlidir. Hükümetin rejimi, sistemi sabote etmeye yönelik kadrolaşma ve yolsuzluk ilişkisinin siyasetten sorumluluğunu taşıyan kişiden söz ediyoruz. Anayasa’nın laiklik ilkesini aşındırmayı hedefleyen ideolojik nitelikli ilkesel karar uygulamaya sokulmak isteniyor. Fotoğraf, tablo budur. Kendimizi kandırmayalım. Gül’ün suç işlediği ve laiklik ilkesine aykırı davrandığını sabittir. Cumhurbaşkanlığı makamı temsili bir makamdır ve bütün bunlar dikkate alınmalı” dedi.


ANKA