İslami Yayın Kuruluşu için karar aşaması


Hollanda RTÜK – Yayın Komiserliği temsil yetkisi yeterli olmayan azınlık yapılanması SMON’a verdiği desteği geri çekti
Hollanda Kamu Yayıncılığı Yasası gereği 5 yılda bir verilen İslam Yayın hakkı yetkisi için yapılan görüşmeler halen sürüyor.
Toplumdaki farklı dini cemaat ve akımları dikkate alarak devlet finansmanı ile desteklenen kamu yayınlarında, mevzuata rağmen mevcut bir İslami Yayın Kurumu bulunmuyor.
Kısa adı SMON olan ve Fas kökenli UMMON ve Sürinamlı WIM gibi toplumsal taban temsilleri tartışmalı olan kuruluşların içerisinde bulunduğu azınlık yapılanmaya, temsil yetkisi yeterli olmadığı halde yayın hakkı veren Hollanda RTÜK – Yayın Komiserliği, bu kararını sürpriz biçimde geri çektiğini açıkladı.
Medya komiserliğinin kararını geri çekmek zorunda kalmasında, çoğunluğu yüzlerce cami ve kültür merkezini temsil eden ve bünyesinde dini hizmet veren tüm Türk kuruluşlarının da olduğu 30`a yakın farklı müslüman kuruluşun Hollanda tarihinde ilk kez bu çapta ve Hollanda Diyanet Vakfı`nın inisiyatifiyle bir araya geldiği temsil kurumu olan SMO`nun hukuki itiraz hakkını kullanması ve mahkemenin de bu itirazın gerekçelerini haklı bulan yönde karar almasının etkili olduğu belirtildi.
Buna, SMON ile bir dönem birlikte hareket eden Mohammed Cheppih`nin başkanlığını yaptığı ve sadece Amsterdam`da bir cami (Polder Moskee) merkezini temsil eden Academica Islamica`nın, bu küçük yapılanmadan çekilmesinin de etkili olduğu ileri sürülmekte. Yayın komiserliği resmi internet sitesinde bu gerekçeye yer vererek SMON`dan yayın hakkını geri aldığını duyurdu. Yayın Komiserliği kararına gerekçe olarak, SMON`da ki çözülme ile birinci nesil müslüman göçmenlerin yani sıra, ikinci ve üçüncü kuşak müslümanların da beklentisine karşılık verme şansını yitirdiği belirtildi. SMO`nun kanunda yer alan, çoğunluğu ve çeşitliliği (diversiteit) temsil eden nitelikleri yanında, farklı etnik ve dini akımların yüzlerce gençlik ve kadın kollarını bünyesinde taşıyor olmasına rağmen, medya komiserliği tarafından, toplumsal temsili tartışmalı küçük gruba yayın hakkı vermesinin zaten başlangıçta kanunun lafzına ve ruhuna da aykırı olduğu belirtilirken, SMON`a yayın hakkı verilmesi bu nedenle kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanmıştı.
Hollanda`da sayıları yaklaşık 1 milyona yaklaşan müslümanları temsil kabiliyeti bakımından nicelik ve nitelik eksikliklerine rağmen önce SMON`a yayın hakkı verilmiş olması kararını, siyasi ve hatta Hollanda derin devletinin ince ayarı olarak gören İslami kuruluş temsilcileri itirazda bulunarak çoğunluğun taleplerinin dikkate alınmasını istiyor. Bu süreçte, açıkça veya gizlice, aslında müslümanları temsil niteliği ve yetkisi olmayan şahıs ve grupların süreci etkilemeye çalıştığı, çoğunluğu temsil eden kuruluşlar ve özellikle büyük kuruluşlar aleyhine zaman zaman karalama yöntemini kullandıkları konuşulmakta.
Zaten yönetim kurullarındaki kuruluşların görüş ayrılıkları nedeniyle yeni yayın müracaatını yapmayan NIO (Nederlandse Islamitische Omroep) feshedilirken, yolsuzluk ve finans krizleri ile gündeme gelen NMO (Nederlandse Islamitische Omroep) zorunlu olarak daha önce iflas sonrası kapatılmıştı.
5 yıl önce de Yayın Komiserliği’nin İslami yayınlar için ayrılan TV ve radyo yayın sürelerini NIO ve NMO olmak üzere 2 farklı kuruma tasnif etmesi de yine şaşkınlığa neden olmuştu.
Yayın Komiserliğinin küçük grup SMON`a verdiği yayın hakkını geri almasından sonra, bünyesinde dini hizmet veren tüm Türk kuruluşların da aralarında olduğu 25`ten fazla İslami kuruluşu barındıran ittifakı yayın hakkı alması konusunda beklenti oluştu. SMO temsilcilerine göre, bu süreçte en önemli husus, haftada bir saatlik yayın hakkından ziyade, bu kadar müslüman kuruluşun ilk defa bu kapsamda bir araya gelerek bir ortak ses ve dayanışma oluşturmaları olarak ifade ediliyor.

haber nl