İstanbulun alışveriş mabetlerinin sonu gelmiş gibi görünüyor.

TÜRKİYE KOZDUR


--Gelişmekte Olan Ülkelerin Yükselişteki Pazarlarına Giden En Kısa Yol Uçakla İki Saat Sürüyor.Dinamik Bir İç Pazara, Siyasî ve Ekonomik İstikrara Sahip Türkiye’nin Elinde Aynı Zamanda Pek Çok Koz Bulunuyor--

İstanbul’un alışveriş mabetlerinin sonu gelmiş gibi görünüyor. Milyonluk metropolde yaşayanların banka yahut döviz bürosundaki uzun kuyruklarda beklerken kısmen yüksek sesle ifade ettikleri başka sorunları var. Herkes kurtarılabilecek ne varsa kurtarmaya çalışıyor, geleceğe dair yapılan tahminlerin hepsi, umutsuzluk konusunda birbirinden üstün geliyor. Bütün bunlar, İstanbul Borsasının, Şubat 2001’de o zamanki hükûmet içindeki ağır bir anlaşmazlık sonucunda yaklaşık beşte bir oranında ve Türk lirasının da dolara karşı üçte bir oranında değer kaybettiği “kara çarşamba”dan bir gün sonra yaşananlardır.

Artık güneş Boğaz’ın üstünde, daha önceden ender rastlanan bir şekilde ışıldıyor. “Kara çarşamba” ile bugün arasında, IMF’nin zahmetli bir tedavi süreci ile çok sayıda reformlar ve elbette ki 10 yıl bulunuyor. Çok sayıda başka ülke, dünya genelinde yaşanan mali krizin etkileriyle uğraşırken Türkiye’deki konjonktür uzun zamandan bu yana yüksek devirde çalışıyor. HSBC Fon Yöneticisi Ercan Güner, “2001’deki kriz sayesinde Türkiye, global mali kriz testini başarıyla geçmiştir.” şeklinde durumu özetliyor.

IMF bu sefer kurtarıcı olarak müdahale etmek zorunda kalmadı, neticede 2008 yılında yaşanan kriz de Türkiye’nin başarı öyküsünde kısa süre yer alan bir kafa karışıklığından fazlası değildi. Bu durum, kamu sektöründe, geçen yıl yeniden gayrisafi millî hasılanın yüzde 45’ine düşürülen borçlanma oranında kendini açıkça gösteriyor. Yani bu, darboğazda olan ve yüksek borçları bulunan Batı Avrupa devletlerinin ve ABD’nin yalnızca hayal edebileceği bir seviyedir.

--İstikrar Paktı--

Hükûmetteki AK Parti, 9 yıldır idareyi elinde tutuyor ve Türklere acilen ihtiyaç duydukları şeyi, hem politik hem de ekonomik istikrarı veriyor. Sayısal anlamda bu durum, enflasyonun krizin çıktığı 2001 yılındaki yüzde 77’den, 2011 Ocak ayındaki yüzde 5 seviyesine düşürülmesi anlamına geliyor. Eş zamanlı olarak ekonomi de yüzde 4 ila 6 düzeyinde güçlü bir büyüme kaydetti. Ekonomideki bu başarı hikâyesi nedeniyle haziran ayında yapılacak Parlamento seçimlerinde AK Partinin yeni bir zafer daha kazanacağından hiç kimsenin kuşku duymamasına şaşılmamalı. Bu bir bakıma Türk usulü istikrar paktı. Viyana Ekonomi Odası (WKO)’nın İstanbul’daki ticarî mümessili Marco Garcia, “Siyasî istikrar, yabancı yatırımcılarıngüveninisağlıyor.” diyor.

Asya kaplanlarının ihracata dayalı ekonomilerinin aksine, Türkiye’de patlamayı kalıcı kılan ve hızla genişleyen iç piyasa yabancı yatırımcıyı çekiyor. Bu noktada Türkiye’nin nüfus yapısı oyuna dâhil oluyor: Avrupa’nın yaşlanan ülkelerinin tersine, 72 milyonluk nüfus her yıl yüzde 1’in üzerinde bir hızla artıyor. Üstelik 28 yaş ortalaması da uzun vadeli ekonomik büyümenin mozaik taşı. Titizlikle tanzim edilmiş, nispeten daha aşağı seviyedeki mali kaldıraçlarda fayda sağlayan sağlıklı finansal sistemin de bunu destekleyici bir etkisi bulunuyor.

--Zayıf Nokta, Cari İşlemler Bilançosu--

Elbette ki madalyonun bir de öteki yüzü var ve Türkiye söz konusu olduğunda, işte madalyonun o öteki yüzü, sürekli sermaye akışıyla kapatılması gereken cari açık veya bir başka deyişle, şimdiye dek zayıflayan ihracat sektörünün orta ve uzun vadede canlandırılması zorunluluğu. WKO mümessili Garcia’nın açıkladığı gibi, Türkler bu noktada kendi yollarını kendileri seçiyorlar: “Türkiye bize yüksek büyüme oranına sahip egzotik pazarlar sunuyor, mesela yanı başındaki Irak gibi.” diyor Garcia. Hem coğrafi hem de kültürel yakınlık, Boğaziçi ülkesine bu ihracat pazarlarından gelecekte daha güçlü şekilde yararlanma önceliği tanıyor.

Ekonomik büyüme, burada önemsiz denemeyecek bir rol oynayacaktır. Önceki yıl, büyümenin alışılmadık derecede yüksek bir seviye olan yüzde 8,5’e fırlamasını sağlayan telafi konjonktürü devreye girdi. Bu yıl için bir normalleşme yaşanması öngörülüyor; IMF yüzde 4,5 oranında bir büyüme bekliyor. Pek çok ülke gibi Türkiye de enflasyonla mücadele ediyor, hem de biraz hoşgörülü yöntemlerle: Faizlerin aşağı çekilmesinin ve bankaların para stokunun sınırlandırılmasının, yalnızca pahalılaşmayı önlemesi değil, aynı zamanda yabancı spekülatif sermayeye de haddini bildirmesi bekleniyor. Bu önlemler coşkuya değil, aksine dünya çapında, özellikle bu yıl belki de ülkenin yatırım açısından derecelendirilmesi konusunda bir karar vermeye hazırlanan kredi derecelendirme kuruluşlarında kafa karışıklığına yol açtı. Avusturya Merkez Bankası Türkiye analisti Julia Wörz, “Yüksek cari açık ve enflasyonu düşürmeye yönelik, geleneksel olmayan yöntemler, kredi derecelendirme kuruluşlarının tereddüt etmesine yol açacaktır.” diyor.

En geç hazirandaki seçimlerden sonra, asıl konuya gelinecektir. Daha yüksek bir derecelendirme, her hâlükârda, özellikle Türk tahvillerine yüksek fiyat verecek büyük sigorta fonlarından, daha fazla yabancı sermaye çekecektir. Türkiye’nin varlıklarının değerinin yükseltilmesi, ülkenin ekonomik büyümesine memnuniyetle karşılanacak bir itici güç katacaktır.

--Değersiz Statüye Elveda--


HSBC Fon Yöneticisi Ercan Güner, derece yükseltilmesinin zaten çoktan gecikmiş bir gelişme olduğu görüşünde. Güner, “Türk tahvillerindeki faiz düşüşü, önceden yatırım derecelendirmesine kavuşan Güney Afrika yahut Rusya’daki seviyede. Bu yüzden, yatırım derecelendirmesi alacak bir sonraki aday, muhtemelen 2011 ortasındaki seçimlerin ardından Türkiye olacaktır.“ diyor. Muhtemel yatırım derecelendirmesiyle Türkiye’nin büyümede bir sonraki aşamaya geçmesini bekleyen WKO ticari mümessili Marco Garcia da “O zaman Türkiye’ye daha fazla para girecektir.” diyor.
Kaynak: Wirtschaftsblatt