Fransa'da askeri yargı tarihe karıştıFransa'da zorunlu askerliğin kaldırılması ve ordunun profesyonelleşmesinin ardından iş yükü azalan askerî mahkemeler, işlemez hale geldiği gerekçesiyle kapatıldı.1999'daFransatopraklarında işlenen suçları yargılamakla yükümlü askerî mahkemelerin kaldırılmasının ardından yurtdışındaki davaların da sivil mahkemelere kaydırılmasıyla askerî yargı tarihe karıştı. Bundan sonra, Fransız askerleri Fransa ve dışında işlediği tüm suçlardan sivil mahkemelere karşı sorumlu olacak. Askerî mahkemeler son olarak 1994'te gerçekleşen Ruanda soykırımıyla ilgili hassas davaları sivil mahkemelere devretti. Askeri yargının yetkilerini 1 Ocak 2012 itibarıyla Paris Asliye Hukuk Mahkemesi'ne (TGI) devretmesi gerekiyor. Söz konusu yasanın haziran ayında mecliste onaylanması, yıl sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Le Monde gazetesine konuşan bir hakim kararı, "tarihin akışına uygun bir reform" olarak değerlendirdi.ZAMAN