ABD-AB-Türkiye üçgeninde yeni eğilim:

"Türkiye AB’ye ekonomik olarak değil siyaseten bağlansın"
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde ciddi bir tıkanma yaşanırken, Avrupa ile ilişkilerin yeniden formüle edilebilmesi için yeni fikirler ortaya atılıyor. Bunların sonuncusu ‘Türkiye, AB’nin ekonomikçerçevesine tam katılım talebinden geri adım atsın, buna karşılık siyasi kurumlarda tam üyelikten kaynaklanacak -AB’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu’nda tam temsil dahil- tüm haklara sahip olsun’ şeklinde formüle ediliyor. Öneri, merhum Sakıp Sabancı adına kurulan Sabancı Üniversitesi’nin Türkiye’nin Amerika’daki etkinliğini artırma çabasının bir parçası olarak ABD’nin etkili düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’yle ortaklaşa gerçekleştirdiği Sabancı Konferansı’nda dile getirildi.

GÜLER SABANCI: TÜRKİYE İYİ ÖRNEK

‘2011’de Türkiye, Avrupa ve Dünya’ başlıklığı altında Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde iki taraftan da kaynaklanan şüphe ve soruların derinlemesine tartışıldığı konferansın basına açık ve kapalı kısımlarında ilginç tartışmalar yaşandı.Video konferans aracılığıyla Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla kampüsünde öğrencilerin de izlediği konferansın açılışını yapan Mütevellî Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Ortadoğu’daki otoriter rejimleri sarsan ancak henüz öngörülemez olan isyan dalgası ile yeni enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacı ortaya koyan Japonya’daki son deprem ve tsunami kökenli nükleer felakete dikkat çekti. Sabancı, “Bu belirsizlik ortamında Türkiye, bölgesinin istikrar örneği olmak üzere çaba gösteriyor. Laik demokrasisi, hızla büyüyen ekonomisi ve güçlü sivil toplumuyla, komşularına iyi örnek olmayı sürdürüyor" dedi.

SOLANA’NIN HAYALİ

Konferansın konuşmacılarından olan eski NATO Genel Sekreteri ve eski AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, ekonomik krizi yaşayan Avrupa’nın göçmen meselesini de çözmesi gerektiğinin altını çizerken, nüfusun hızla yaşlanmasıyla sosyolojik çeşitliliğin adeta kader haline geldiğini belirtip, ''Bu çeşitlilik, zenginleştiren bir şey. AB'nin amacı bir müze olmak değil. Yeni kana, yeni enerjiye ihtiyacı var. Yani AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var'' vurgusu yaptı. Dünyada son aylardaki hızlı gelişmelere ve Türkiye’nin bölgesinde etkisinin giderek artmakta olduğuna da dikkat çeken Solana, ortaya çıkan tablonun AB ile Türkiye’nin birlikte çalışmasını gerektirdiğini de kaydederek, “Bu, bir masa etrafında oturup birlikte çalışmak anlamında değil, çok daha derin çalışmalar anlamına geliyor. Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasına ihtiyacımız var. Benim hayalim bu" ifadelerini kullandı.

DERVİŞ’TEN İKAZLAR..

Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Kemal Derviş ise dünyanın içinden geçtiği öngörülemez sürece vurgu yaparken, Türkiye açısından en derin sorunu ekonomide halihazırdaki kalkınmanın sürdürülebilmesi olarak ortaya koydu. Türkiye’nin giderek bölgesinde söz sahibi haline geldiğini, bu konumunun AB’ye üyeliğine de engel teşkil etmediğine dikkat çeken Derviş, Türkiye’nin bölgesindeki dönüşüme katkıları için üç koşul sıraladı:

1. Türkiye ihtiraslı olmalı ancak itidal sınırları içinde kalabilmeli

2. Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip olmayı sürdürmeli. Hızlı büyüyen ekonomilerin kırılganlıkları olur. Hali hazırda ortada çok fazla sıcak para var. Mali açık tehlikeli. Güçlü bütçe politikası izlenmeli. Asıl başarılı iken işleri sıkı tutmak gerekir.

3. Coğrafyamız, tarihimiz bizi geleceği belirlemek için Avrupa ile birlikte çalışmaya zorunlu kılıyor. Ancak Türkiye’nin büyük bir ülke olarak kendi söyleyeceği sözler de vardır. Katılım sürecini pasif yürütmesi beklenemez. Üye olmak istiyoruz ama ne çeşit bir birliğe katılacağımıza dair sorularımızın olması da çok normal. Avrupalılar ‘Burası bizim evimiz, içeri girmek istiyorsanız bizim kurallarımıza uyacaksınız’ dememeli. Zira ev yeni inşa ediliyor.”

‘TAM ÜYELİK GERÇEKÇİ DEĞİL’

Konferansın Chatham House kurulları uyarıncakapalı yürütülen kısmında ise Solana’nın Türkiye’nin AB macerasına dair ‘iyimser’ tutumu sorgulandı. Özellikle Amerikalı katılımcılar Türkiye’nin AB sürecini desteklemekle birlikte tam üyelik meselesinin giderek gerçekçilikten uzak hale geldiği görüşünü dile getirdi. Ekonomik krizi yaşayan Avrupa’nın Yunanistan ve Portekiz gibiküçük ülkeleri kurtarabilse dahi Türkiye gibi büyük bir ülkeye dair önemli ekonomik çekinceleri bulunduğuna dikkat çekilirken, üyelik müzakereleri sürecinde bunu aşmanın yolları da ele alındı. Öne çıkan görüş ise Türkiye’nin kendi demokratikleşme sürecinin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde AB siyasi kurumlarında yerini tam olarak alması; ancak AB’yle ekonomik entegrasyonunun ‘sınırlandırılması’ oldu.

ÖNEMLİ İSİMLERİN KÜRSÜSÜ

Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Konferanslar dizisini 2005’ten bu yana düzenliyor. Bu konferansların her biri Türkiye’nin güçlü düşünce kuruluşları ve eğitim kurumlarının bulunduğu Amerikan başkentindeki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Daha önceki konferanslara konuşmacı olarak eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Paul Wolfowitz, Richard Holbrooke, Nicholas Burns gibi Amerikalı diplomat ve siyasetçilerin yanı sıra, Oxford Rektörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu ÜyesiChristopher Patten ve son olarak da geçen yılABD’nin Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon katılmıştı.


(habertürk)