İnönü Rektörü ve Baykal'a suç duyurusu
Öğretmen-Sen Genel Başkanı Yusuf TANRIVERDİ İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hakkında suç duyurusunda bulundu:
Birilerinin “iyi çocukları “ yine işbaşında millet iradesini tanımayan silahların gölgesinde demokrasi nutukları atan , milletin verdiği vekaleti milletin aleyhine kullanan , meclis kaçkını , emanete ihanet eden siyasi brütüslerle karşı karşıyayız. 28 Şubat post modern darbe sürecinde ülkeyi hortumlayan bir avuç hırsız ve arsız millet egemenliğini yok sayarak milletten intikam alma peşine düşmüşlerdir.

Son dönemde ortaya çıkan olaylarda gösteriyor ki demokrasiyi bahane ederek demokrasiyi katleden faşizan uygulamalarla karşı karşıyayız milleti cephelere bölerek geçmişte olduğu gibi bu gün de milletin kan ve gözyaşsı üzerinden rant elde etmeye çalışan darbe sürecinin aktörlerini millet çok iyi tanımaktadır. CHP lideri Baykal’ın Anayasa Mahkemesi kararı öncesi “çatışma çıkar” ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU’nun bir siyasetçi edasıyla; “Hükümet yüzde 95’le gelse bile bazı kurumlar gereken cevabı verir” şeklindeki açıklamalarının devletin kurumlarını ve anayasa mahkemesini tehdit, halkın kin ve düşmanlığa sevk etmeye yönelik olduğu açıktır. Bu sözler meclise, millet iradesine, hukukun üstünlüğüne karşı bir muhtıradır.

28 Şubat sürecine giden yolda birer dolgu malzemesi olarak kullanılan faili meçhul cinayetlerin kimler tarafından işlendiği aralanmaya başlamıştır. Son dönemlerde bir gazeteye yapılan bombalama olayıyla başlatılan Danıştay ‘a saldırıp bir üyenin öldürülmesi birçok üyenin yaralanmasıyla sonuçlanan Başbakan’a yönelik suikast planlarının ortaya çıkarılması , gayr-ı Müslimlere ve onların mabetlerine yapılan saldırılarla en son olarak ta YÖK Başkanı’na yönelik saldırının birer provokatif eylem olduğu oluşturulmak istenilen 27 Nisan sürecine gerekçeler teşkil edilmek istenen olaylar olduğu şimdi daha iyi anlaşılmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri internet sitesinde yayımlanan bildiriden daha elim ve daha vahim olanı ise Meclis oylamalarına katılmayan halkın iradesini hiçe sayan başta CHP olmak üzere Anavatan ve Doğru Yol partilerinin tutum ve söylemleridir. Sitede yayımlanan bildiri bunun tuzu biberi olmuştur. Asıl endişe verici olan; demokrasiye sahip çıkmaları gereken ve varlık sebepleri demokrasi olan siyasi partilerin yaralamasıdır.

Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yapılan muameleyi kendine yapılmış kabul etmekte milletin izzet-i nefsine dokunmaktadır. Bunu yapanlardan demokratik çerçevede elbette hesap sorulacaktır.

Millet , öne alınan seçimlerde adeta bir demokratik seferberlik anlayışıyla hareket ederek sandıkta milli egemenlik ve meclis kaçkınlarına , kriz mühendislerine gerekli cevabı verip onları siyasetin çöplüğüne gömecektir.

MİLLETİN MUKADDERATINI YİNE MİLLETİN AZİM VE KARARI KURTARACAKTIR.

Dün olduğu gibi bu gün de kargaşa ve anarşiden medet uman rant elde etmeye çalışan işgal artığı kişi ve oluşumlara asla fırsat verilmeyecektir. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu geçde olsa anlayacaklar. Bizler demokrasiden, özgürlüklerden, hukukun üstünlüğünden, yana olanlar demokrasiye ve millet iradesine sözde değil özde bağlıyız.

Deniz BAYKAL; “ seçimler, sadece doğru değerlendirilirse yalnızca bir fırsat” olduğunu söylüyor. Bu demektir ki; eğer seçimlerden CHP birinci parti çıkmazsa bu gerilim ve çatışmacı siyasetimizi devam ettireceğiz demektir. Bizler halkın iradesine yönelik bu tehditten endişe duymaktayız. Ülkenin yarınlarının tehdit edildiği ve karanlık günlerin ülkemizi beklediği endişesindeyiz. Siyasi hırslarına ve çıkarlarına gem vuramayanların yeni bir 12 Eylül provası içinde oldukları endişesi içindeyiz. Demokrasi; hoş görü ve ötekinin tercihlerine tahammül kültürü demektir. Maalesef bu iki şahıs yaptıkları açıklamalarla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmektedirler. Devletin kimi kurumlarını birbirleriyle çatıştırmaya, devlet kurumlarıyla millet iradesini karşı karşıya getirmek istemektedirler. Bu endişelerimizi yargıya ve milletin vicdanına taşımak istedik.

Aziz Milletimizi seçimlerde demokratik seferberlik anlayışı içinde göreve çağırıyor yen bir Vaka-yı Hayriye olayı oluşturacağına inanıyoruz. Bu tarihimize demokratik Vaka-yı Hayriye olarak geçecektir.


--------------------------------------------------------------------------------

Suç Duyurusunda Bulunan :

ÖĞRETMEN – SEN ( Öğretmenler Eğitim Öğretim Bilim Hizmetleri

Sendikası) Ataç 1 Sok. 1/9 Kızılay /ANKARA

Suçlananlar:

1 – İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU (İnönü Üniversitesi

MALATYA)

2 – CHP ( Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Deniz BAYKAL ANKARA

Olay 1 : 30 Nisan 2007 Kanla 7 televizyonu 18,30 haber bülteninde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih HİLMİOĞLU ; basın huzurunda Milletvekili genel seçimlerini ve Türkiye Cumhuriyet Hükumeti’ni kast ederek : “ Bunlar % 95’le İktidara gelseler bile devletin bazı kurumları bunlara müsaade etmeyecektir. Bunu da özellikle belirtmeliyim “ beyanda bulunmuştur.

Olay 2 : Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz BAYKAL , “Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 çoğunluk aranmalıdır.” Gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde açılan dava ile ilgili olarak : ” Anayasa Mahkemesi eğer 367’yi reddederse ülkede çatışma çıkar. “ demiştir.

Suç Unsurları : Birinci olayda adı geçen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU , Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın : Birinci , İkinci ve altıncı maddelerini yok saymış “ egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesini inkar etmiş ,”demokratik , laik, sosyal , hukuk devleti” ilkelerini tahkir etmiştir. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan milletin egemenliği % 5’in inisiyatifinde gösterilmiş , azınlığın çoğunluğa tahakkümünün ilanı ile halk tehdit ve tahkir edilerek cephelere bölünmek istenmiştir.: Bunun adı demokrasi değil : DİKTATÖRLÜKTÜR.

İkinci olayda ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz BAYKAL : “Anayasa Mahkemesi eğer 367’yi reddederse ülkede çatışma çıkar.” Beyanıyla Anayasa Mahkemesi’nin kararına gölge düşürmüş halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek ülkenin bölünmez bütünlüğü huzur ve güveni tehlikeye atılmıştır. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın , Birinci , ikinci ve altıncı maddelerinde ifade edilen hususlar çiğnenmiştir. TCK ‘nın bu hususlarla ilgili düzenlenmiş maddeleri de yok sayılmıştır.Halkın birlik ve beraberliğine ülkenin bölünmez bütünlüğüne halkın huzur ve barışına yöneltilmiş açık bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bundan sonra ülkede doğacak cepheleşmelerden bunların da payı olduğu şüphesi uyanacaktır.

Tanık ve Deliller :

1 - Kanal 7 Televizyonu 30 Nisan 2007 Pazartesi saat : 18,30 ana haber bülteni.

2 – Show tv 30 Nisan 2007 Pazartesi saat : 19,00 ana haber bülteni. Ses ve görüntü kayıtları

3 – Zaman Gazetesi 01 Mayıs 2007 Salı günü birinci , ondördüncü ve onbeşinci

sayfaları.

Talep : Yukarıda adı geçen şahıslar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanunlara muhalefetten , halkı kin ve düşmanlığa tahrikten , halkı tehdit etmekten belli bir sınıfı zümreyi ülkede hakim göstermekten dolayı gerekli yasal işlemin yapılması hususunu arz ve talep ederiz.


Yusuf TANRIVERDİ Öğretmen-Sen Genel Başkanı


Haber10