Diyanet İşleri Başkanlığını yeniden yapılandıracak olan ve din görevlilerine başimam, uzman imam gibi kariyer sistemi getiren yasa taslağı TBMM’ye gönderildi.

Başimamlık ve başvaizlik gibi düzenlemeler getiren Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM’ye sunuldu.

Tasarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden yapılandırılıyor.

Taslakta din görevlileri için kariyer sistemi getirililmesi düzenleniyor. Vaizler için uzman vaiz ve başvaizlik kariyer basamakları getirilirken, cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürüten imam-hatipler için uzman imam-hatip ve başimam-hatip olarak kariyer basamaklarında yükselebilmeleri düzenleniyor.

Hürriyet