Halk oylaması Meclis'te Komisyon'dan geçti! Milletvekilleri birbirlerine cep telefonu fırlattı
05 Mayıs 2007 Cumartesi 17:00TBMM Anayasa Komisyonunda, Anayasa değişikliği teklifinin, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ve ''5 artı 5'' yöntemiyle ilişkin maddesi kabul edildi.
AK Parti tarafından hazırlanan ve ANAVATAN'lı bazı milletvekillerinin de imza koyduğu, değişiklik paketinin 4. maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Komisyonda, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini içeren ve Anayasanın 101. maddesinde değişiklik yapan 4. madde kabul edildi.
Buna göre, cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim görmüş TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilecek.Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıla indirilecek; bir kimse, en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilecek.
Cumhurbaşkanlığına, TBMM üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi, 20 milletvekilinin yazılı teklifiyle mümkün olacak. Ayrıca en son yapılan milletvekili genel seçiminde aldıkları geçerli oyların toplamı yüzde 10'u aşan partiler, bir arada aday gösterebilecek.

SALT ÇOĞUNLUĞUNU ALAN ADAY, CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK
TBMM Anayasa Komisyonu, Anayasa değişiklik teklifinin, Anayasanın 102. maddesini değiştiren, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 5. maddesini de kabul etti.
Tartışmalarla kabul edilen maddeye göre, cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesinden önceki 60 gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanacak. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.
İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü, ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oyu alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.

İKİNCİ OYLAMADA TEK ADAY VARSA, REFERANDUM OLACAK
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesiyle yapılacak. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde olacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu alması halinde cumhurbaşkanı seçilecek.
Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar, görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Komisyon Başkanı Burhan Kuzu, maddenin kabul edilmesinden sonra, toplantıya ara verdi.

MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
TBMM Anayasa Komisyonunda, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı, milletvekilleri, birbirlerinin üzerine yürüdü.
Komisyon, verilen aranın ardından, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu başkanlığında yeniden toplandı. CHP Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, AK Parti'nin, toplantının sabahki bölümünde verdiği ve konuşma sürelerini 5'er dakikayla sınırlayan önergenin oylanmadığını söyledi. Kuzu'nun, ''şirretlik yapmayın'' demesi üzerine, başta Ercenk olmak üzere CHP'liler tepki gösterdi. Ercenk, Kuzu'dan, sözünü geri almasını istedi.
Ercenk, önerge üzerinde konuşması bitmeden oylama yapıldığını, bunun, İçtüzüğe, Anayasa Komisyonunun çalışma sistemine, Anayasaya ve komisyon üyelerine hakaret olduğunu söyledi.
CHP'liler masaya vurarak, önergenin oylanmadığını, Ercenk konuşurken oylama yapıldığını, önergenin Anayasaya aykırı olduğunu ifade ettiler. Bu sırada, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Akgün arasında tartışma yaşandı. İki milletvekili, ellerindeki cep telefonlarını masa üzerinden birbirine fırlattı. Ünlütepe ve Akgün'ü, araya giren milletvekilleri sakinleştirdi.
AK Parti Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu, CHP'nin çok sayıda önerge vermesini eleştiren sözü nedeniyle de CHP Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu ile tartıştı.
Sözlü tartışmaların ve yer yer milletvekillerinin birbirinin üzerine yürümesinin devam etmesi nedeniyle, toplantıya kısa bir süre ara verildi.