4 partili bir Meclis'te bile yüzde 33 oy oranı AKP’yi tek başına iktidara getirebilir. Hatta CHP, yüzde 17’de kalırsa yüzde 31'lik oy bile AKP'ye yeter. Rakamlarla olası seçim sonuçları:

Referans Gazetesi yazarı Haluk Bürümcekçi'nin olası seçim sonuçlarıyla ilgili yorumu...

Tek parti veya zayıf ortaklı bir koalisyon hükümet olasılığı yüksek

4 partili bir Meclis'te bile yüzde 33 civarındaki bir oy oranı AKP’yi tek başına iktidara getirebilir. Hatta CHP’nin oy oranının yüzde 17’de kalması durumunda yüzde 31'lik oy bile AKP'ye yeter.

Çok kısa vadede (10-15 gün) Anayasa değişikliklerine ilişkin gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını düşünürken, izleyen dönemde genel seçim sonrası ortaya çıkacak siyasi tabloya ilişkin algılamanın ön planda olmasını beklemekteyiz. Son gelişmeler sonrasında, siyasette her zaman önemli olan somut dengelerin (oy oranı ve milletvekili sayısı) yanına soyut unsurlar (gerilim, devletin zirvesindeki uyumsuzluk v.b) da eklenmiş bulunmaktadır. Bu noktada en önemli bilinmeyen, son bir haftada cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin tıkanması ile oluşan gerginliğin bu dönem öncesi anketlerde yüzde 30 civarında (kararsızlar dağıtılmamış) seyreden AKP oylarına ne yönde yansıyacağı olacaktır.
Kesin olan bir şey varsa o da, son dönemde güçlenen cepheleşme eğiliminden anketlerde oy oranı yüzde 13’e kadar düşen CHP’nin yararlanacağıdır. Ancak bu durumun ülke barajına yakın seyreden MHP ve DYP gibi partileri olumsuz etkilemesi de söz konusu olacaktır. Böyle bir görünüm de, 2002 erken genel seçimleri sonrasında ortaya çıkan tabloya (iki partili Meclis) daha yakın durmaktadır.

AKP'ye tek parti iktidarı için yüzde 29 oy yetebilir

Elbette bugünden yapılan bu tür değerlendirmelerin erken ve isabetsiz olma ihtimalleri oldukça yüksektir. Yeni Meclis'in yapısına ilişkin son değerlendirmede, bugünden itibaren sayısının hızla artmasını beklediğimiz güncel anketlerin önemi büyük olacaktır. Alınacak milletvekili sayısını tahmine yönelik olarak yaptığımız simülasyonlarda, 4 partili bir Meclis'te bile yüzde 33 civarındaki bir oy oranının AKP’ye tek başına iktidar getirme ihtimalinin yüksek olduğu, hatta CHP’nin oy oranının yüzde 17’de kalması durumunda yüzde 31’in bile yetebileceği ortaya çıkmaktadır.
3 partili bir Meclis'te ise CHP’nin oy oranını artırması durumunda bile AKP için yüzde 29 yeterli görünmektedir. Buna karşılık muhalefetin güçlü olduğu 4 partili Meclis'te tek parti iktidarı çıtası yüzde 35,5’e fırlamaktadır. Söz konusu simülasyonları ve daha fazla sayıdaki senaryoyu içeren çalışmamızı anketlerin güncellenmesiyle beraber önümüzdeki dönemde yayınlamayı planladığımızı da belirtelim.

Piyasaların gerginliğe tepkisi sınırlı kaldı
Piyasaların son bir hafta içindeki baş döndürücü gelişmelere tepkisi, beklediğimiz gibi yurtdışı olumlu görünümün korunmasının desteği ile, sınırlı kalmıştır. Ancak bu noktada kısa vadedeki tepkilerden daha önemli olan, geleceğe dönük beklentilerin bir değişim sürecine girip girmediği ve Türkiye’nin orta-uzun vadeli görünümünde belirgin bir değişiklik olup olmadığıdır.
Daha riskli olarak algılanan ve perspektifini kaybetmiş bir ülkenin, beklentileri hızla kötüleşme eğilimine girmekten uzun süre alıkoyması mümkün değildir. Türkiye’nin bu tanıma girmemesi için tüm tarafların akılcı, soğukkanlı, hassas ve sorumlu bir tutum içinde olmaları gereklidir.
Ekonomi ve piyasaları gölgelemeye başlayan siyasi gerginlik zaman içinde daha belirgin bir azalma eğilimine sokulabilirse, dikkatler seçim sonrası uygulanacak ekonomi programına yönelecektir. Bu konuda tek bildiğimiz, mevcut hükümetin yeni dönemde de görev alması durumunda benzer uygulamaları sürdürme ihtimalinin yüksek olduğudur.

Anayasa değişikliği rafa kaldırılabilir

Başarısı temel göstergelerde alınan sonuçlarla kendini gösteren ama hak ettiği desteği ne yazık ki bir türlü alamayan ve toplumsal konsensüs oluşturamayan, 2001 krizi sonrası uygulanmaya başlanan temel politikalar bugüne kadar devam ettirilmiş, Avrupa Birliği müzakerelerinin başlaması nedeni ile birliğe uyumu güçlendirme amaçlı siyasi-ekonomik reform programı 2013 yılına kadar takvimlendirilmiş, pragmatik ve piyasa dostu yaklaşımlar genellikle korunmuş, küreselleşme ve serbest piyasa ekonomisi yaklaşımlarında net olunmuştur. Şimdiye kadar tüm uygulamalara karşı çıkmakla sınırlı olan muhalefet partilerinin ekonomi yaklaşımlarında bundan sonra daha net, tutarlı ve bütüncüllük gözeten bir açılım görmenin hakkımız olduğunu ve bunun seçim sonrası belirsizlikleri gidermede çok etkili olacağını düşünmekteyiz.
Sonuç olarak, halkoyuna başvurulması kulağa hoş gelse de, siyasi gerginliğin bulunduğu bir dönemde bu yolun sonuna kadar zorlanmasının toplumsal kutuplaşmayı daha da artırma tehlikesini dikkate alarak, Anayasa değişikliklerinden vazgeçilme ihtimalini daha yüksek görmekteyiz. Bu şekilde gidilecek bir genel seçimde, gerginlik ortamından hangi parti veya partilerin faydalanacağı önemli olacaktır.
Seçmen eğilimlerinde belirgin bir değişiklik olmazsa, halen tek parti veya zayıf ortaklı bir koalisyon olasılığı yüksek görünmeye devam etmektedir. Belirsizliğin azalmasına katkıda bulunacak diğer bir unsur ise, partilerin ekonomi programlarını açıklamaları olacaktır.

Seçim sonuçlarına ilişkin senaryolarPartilerAKPCHPMHPDYP</SPAN>2002 seçim sonucuOy oranı(%)34,319,48,49,5</SPAN>Milletvekili sayısı363178--</SPAN>3 PartiOy Oranı(%)292012-</SPAN>Milletvekili sayısı27717697-</SPAN>4 PartiOy Oranı(%)33201010</SPAN>Milletvekili sayısı2781476362</SPAN>4 Parti, güçlü muhalefetOy Oranı(%)35,5201211</SPAN>Milletvekili sayısı2781327664</SPAN>4 Parti, zayıf muhalefetOy Oranı(%)31171010</SPAN>Milletvekili sayısı2761307371</SPAN>Kaynak: Fortis Ekonomik Araştırmalar


Referans