İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Massimo D'Alema, "Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanlarla, Türkiye'de demokrasi karşıtı arzuları besleyen akımlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini" söyledi.

Oxford Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Merkezi'nde bu akşam verdiği konferansta Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulunan D'Alema, sözünü ettiği iki kesimin karşılıklı olarak birbirlerini güçlendiklerini belirterek, "Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanlarla Türkiye'de demokrasi karşıtı arzuları besleyen hareketler arasında kalınarak, bir kısır döngüye meydanı kaptırma riskini engellemeliyiz" dedi.
D'Alema, "Sağlam bir Avrupa perspektifinin en güçlü, belki de yegane yöntemi, tüm bölgede istikrar, gelişme ve demokrasi güvencesinin sağlanmasıdır. Stratejimizin, bölge ülkelerini Avrupa yapılanmasıyla bütünleştirmeyi amaçlayan inandırıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu teyit etmeliyiz" diye konuştu.

AB'nin bir anayasaya sahip olması ve Türkiye'nin üyeliğinin ardından da genişleme sürecine son vermesi gerektiğini kaydeden D'Alema, bu konulardaki yaklaşımını ise şöyle anlattı:

"Sürekli hareket halindeki bir Avrupa mantığı, gerek içeride gerek dışarıda mevcut potansiyelini yitirme riskiyle yüz yüzedir. Bu nedenledir ki hem temel bir anayasaya, hem de sabit sınırlara ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu nedenledir ki genişleme süreci, Balkanların ve uzun vadede Türkiye'nin AB'ye dahil edilmesiyle nihayete ermek durumundadır".

AA