SONRADAN YAHUDİ OLANLAR VATANDAŞ OLAMAZ!
israil'de Yüksek Adalet Divanı’nın, devletin ülkedeki din değiştirme programlarına başlayıp yurt dışında süreci tamamlayanları vatandaşlığa kabul etmesi gerektiği kararını vermesinin üzerinden iki yıl geçti. Ancak İsrail Başsavcısı Menachem Mazuz’un da desteğiyle İçişleri Bakanlığı halen bu insanları Yahudi olarak kabul etmeyi reddediyor.
(Haaretz, 9 Mayıs 2007, Yuval Yoaz)


Yüksek Adalet Divanı’nın, devletin ülkedeki din değiştirme programlarına başlayıp yurt dışında süreci tamamlayanları vatandaşlığa kabul etmesi gerektiği kararını vermesinin üzerinden iki yıl geçti. Ancak İsrail Başsavcısı Menachem Mazuz’un da desteğiyle İçişleri Bakanlığı halen bu insanları Yahudi olarak kabul etmeyi reddediyor ve onlara Geri Dönüş Yasası kapsamında özel statü tanımakla yetiniyor.


Bu geciktirme ise mahkeme kararının devlete verdiği bir yetkiye dayanıyor. Karara göre devletin vatandaşlığa kabul etmesi için kişi İsrail’de yaşıyor olsa dahi, dini dönüşümün tamamlanabilmesi maksadıyla bir başka ülkeye gönderilebiliyor. Bununla Yahudi olma amacı gütmeyip yalnızca vatandaşlık hakkı kazanma amacında olanların suiistimalleri engellenmek isteniyor. Fakat hükümet bu kriteri uygulamaya geçirmiş değil ve hala bu tip dönüşüm programlarını kabul etmiyor. Adalet Bakanlığı’na göre söz konusu kriteri nihayete erdirmek için bu ay sonunda bazı işlemler yapılacak.


Mart 2005’te mahkeme 7’ye 4’lük oy çokluğuyla bu kararı aldığından beri bazı insanlar bitirdikleri dönüşüm programlarının tanınmasını ve İçişleri Bakanlığı tarafından geri çevrilen İsrail vatandaşlığı taleplerinin kabul edilmesini bekliyor. Bu insanlardan bazıları; Macaristan’da zor bir dönüşüm programından geçen ve şimdi İsrailli eşiyle birlikte Kudüs’te yaşayan 20 yaşındaki Rumen vatandaşı Rachel Lazar, 2001’de kızının İsrailli biriyle evlenmesiyle buraya yerleşmesi sonrasında İsrail’e taşınan, sonrasında Yahudi olmak isteyen ve 2003 yılında Kiev’de bir din değiştirme merasimi yapan Ukraynalı L.K., ve Kudüs Reform Komitesi öncülüğünde dönüşüm programına başlayan, programı Sao Paolo’da tamamlayan Brezilyalı K.R. Bu üç kişi ve aynı durumda olan diğer insanlar İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşlık başvurularını kabul etmemesinin ardından bakanlığın Mart 2005’teki karara mugayir hareket ettiği iddiasıyla Yüksek Mahkeme’ye itirazda bulundular.


Devlet ise söz konusu kriteri neticelendirmek için zamana ihtiyacı olduğu gerekçesiyle sayısız erteleme kararı aldı. İtirazda bulunan kişilere de geçici oturma izni verdi.


Reform Hareketi’ne bağlı İsrail Dini Çalışma Merkezi’nin avukatı Nicole Maor iki ay önce yazılı bir açıklamayla devletin yabancı ülkelerde dönüşüm programını tamamlayanlar için bir formül üretmede başarısız olduğu sürece davacıların vatandaşlık taleplerini geri çevirme hakkının olmadığını belirtti. Haaretz’in sorularına muhatap olan İçişleri ve Adalet bakanlıkları ise bu konunun kendileriyle alakalı olmadığını söyledi.


Öte yandan Maor, bu belirsizlikten mağdur olan herkesin vatandaşların aldığı pek çok hizmete sahip olan geçici oturma iznine sahip olmadığını söyledi. Dönüşüm programından geçen bazı kimseler ulusal sağlık sigortasını kapsamayan çalışma iznine sahipken diğerlerinin izin talepleri tamamıyla reddedilmiş durumda.


Maor, İçişleri Bakanlığı’nın yurt dışında dönüşüm programını tamamlayanların İsrail’deki tanınmış Yahudi halkına katılmaları konusunda ısrarcı bir tutum içine girdiğini, bunun vatandaşlığa kabul için resmi kriter haline dönüştüğü takdirde mahkemenin 2005’te verdiği kararın delinmiş olacağını söyledi.


Buna karşılık Adalet Bakanlığı, kararın izin verilen ve arzu edilen bir kriteri belirttiğini, Geri Dönüş Yasası’nı kullanarak vatandaşlık haklarını suiistimal edebilecek kimselere fırsat verilmeyeceğini bildirdi ve değerlendirmelerini başsavcıya gönderdi. Bakanlık açıklamasında, “Bu karmaşık bir konu, doğal olarak zamana ihtiyaç var” denirken aynı zamanda Mayıs sonlarında kriteri nihayete erdirmek için bazı işlemlerin yapılacağı belirtildi.


İçişleri Bakanlığı ise bu durumun mahkeme kararını görmezden gelme anlamı taşımadığını, dönüşüm programlarını tanımak için belli başlı kriterler tasarlandığını ve bu kriterlerin en yakın zamanda süreci tamamlama amacıyla Başsavcılık tarafından incelendiğini söyledi.

Tercüme: ADAM basın taramaları grubu
Haber10