Kürtler, 4400 Arap aileyi Kerkük'ten kovdu !
Adım adım işgalde, göç sırası Türkmenler'de
12 Mayıs 2007 Cumartesi 14:40Kuzey Irak’ta Türkmenler'in yoğun olarak yaşadığı Kerkük ile diğer tartışmalı bölgelerinin geleceğini belirleyecek Anayasa'daki 140'ıncı maddenin uygulanmasının ilk aşaması olarak görülen Kerkük’teki yabancı Araplar'ın eski yerlerine, Baas rejimi tarafından göç ettirilen Kürt ve Türkmenler'in de Kerkük’e dönüşünü sağlayan tazminat ödenek formları dağıtılmaya başlandı. Kerkük’e bağlı Şuvan kasabasında Kürt ve yabancı 4 bin 400 Arap ailesine tazminat formu dağıtıldı.
Irak Anayasası'ndaki 140'ıncı Maddeyi Uygulama Yüksek Komisyonu, Kerkük kentine Baas rejimi döneminde yerleştirilen yabancı Arapların eski yerlerine ve kentten göç ettirilen Kürt, Türkmen ve diğer toplulukların ata yurduna dönüşünü hızlandıracak tazminat ödenek formları, Kerkük’e bağlı Şuvan kasabasında dağıttı. Formlar, Amerika’nın lrak’a müdahale ettiği 20 Mart 2003 sonrası, Şuvan kasabasına dönmeye başlayan Baas rejimi döneminde göç ettirilen 4 bin Kürt ailesi ile Irak'ın güneyinden gelen 400 yabancı Arap ailesine dağıtıldı. lrak’ta 1957 yılında yapılan genel nüfus sayımının esas alınarak dağıtılan tazminat ödenek formları, 2003 sonrası aile kuran Kürtler'i kapsamıyor.
Tazminat ödenek formları, 1957 yılı sonrası Kerkük ve çevre alanlara yerleştirilen tüm Arap ailelerine ve bu tarihten 2003 yılına kadar göçertilen Kürt, Türkmen ve diğer topluluklara verilecek. Formlar, lrak Parlamentosu bünyesindeki 140'ıncı Maddeyi Uygulama Yüksek Komisyonu’nun bölgedeki büroları, il ve ilçe yönetim meclisleri aracılığıyla dağıtılıyor.
Önümüzdeki günlerde de Kerkük, Hanekin ve Şengal kentlerinde tazminat ödenek formlarının dağıtılmaya başlanacağı bildirildi. Irak Maliye Bakanlığı’nın 140'ıncı Madde Komisyonu'na aktarılan para fonundan, Kerkük'ten gidecek olan her bir Arap ailesine 15 bin dolar, Kerkük’e geri dönecek Kürt, Türkmen ailelerine 7 bin, Kerkük dışındaki diğer alanlara dönecek ailelere de 4 bin dolar tazminat verilecek.
Kerkük'ün durumunu ‘normalleştirilmesini’ amaçlayan anayasal sürecin ilk aşaması, 29 Nisan günü Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Irak Parlamentosu bünyesindeki 140'ıncı Maddeyi Uygulama Yüksek Komisyonu’nun Kerkük’teki yabancı Arapların eski yerlerine dönüşünü öngören 4 ayrı kararını resmen imzalanmasından sonra hızlanmaya başladı. Kerkük içinde form dağıtılmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.