Ermeni Patriği Mesrob 2, Türkiye Ermenilerinin Meclis'te temsil edilmesi gerektiğini belirterek, 'Ermeni vatandaşlara' siyasi partilerin ilgi göstermesini istiyor.

Türkiye Ermenileri de Meclis'te temsil edilmeli

Ermeni Patriği Mesrob 2, röportajın dünkü kısmında "İki tarafın milliyetçileri de iflah olmaz bir şekilde birbirlerine ateş püskürüyorlar, dolayısıyla biz Türkiye Ermenileri de arada kalıyoruz." tespitinde bulunmuştu. Patrik, söyleşinin bugünkü bölümünde ise Türkiye Ermenilerinin Meclis'te temsil edilmesi gerektiğini belirtiyor ve 'Ermeni vatandaşlara' siyasi partilerin ilgi göstermesini istiyor.

Patriğin dikkat çektiği bir başka konu da soykırım meselesi ile ilgili. Fransız Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin soykırım yasasını yeniden gündeme getirmesinin Türkiye-Fransa ilişkilerini zorlayacağını düşünen Mesrob 2, Fransız tarihçilerinin de katılabilecekleri, Türk ve Ermeni tarihçilerinden oluşan üç taraflı bir oluşumun Türk-Ermeni ilişkileri tarihini birlikte incelemeleri gerektiğini savunuyor.


Seçim arefesindeyiz. Türk ve Ermeni milletlerin kardeşliğinin korunması adına kimden ne beklersiniz?
Bizler burada zaten kardeşiz. Aynı suyu içiyor, aynı havayı soluyoruz. Ancak, Ermenistan ve Diaspora'yla da ilişkileri geliştirmenin zamanı geldi artık. Türkiye'ye ve Ermenistan'a karşılıklı olarak gazeteciler, gençler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ziyaretler düzenlemeli, beşerî ilişkilerin gelişmesi sağlanmalı. Zor konulara daha sonra girilir. Önce karşılıklı güven ve anlayış tesis edilmeli. Bunu sağlamak adına, sanatsal yarışmaların düzenlenerek, karşılıklı güvenin ve anlayışın pekiştirilebileceğini düşünüyorum. Ayrıca, Türkiye Ermenilerinin TBMM'de temsil edilmesini de isterim. Romanya'da, hatta İslamî bir cumhuriyet olan İran'da bile Ermeni kökenli milletvekilleri var. Vatandaşlık, hoşgörü gibi kavramlar soyut ifadelerdir. Siyasî partilerimiz politikaya ilgi duyabilecek Ermeni vatandaşlarımıza biraz daha ilgi gösterebilirlerse daha somut bir adım atmış olurlar.
Sizce Hıristiyan ve İslam mistisizminin temas noktaları var mı?
Olmaz olur mu? Mistisizm zaten dogmayı aşmak demektir. Meselâ Mevlânâ Celaleddin-i Rumî ile birçok noktada anlaşamamak mümkün mü? Bu nedenle Mevlânâ Hazretlerinin cenaze törenine birçok gayrimüslim din görevlisi katılmıştır.
Mevlânâ'da sizi etkileyen tek şey cenazesine gayrimüslimlerin katılması mı?
Hayır, kendi o sufi felsefesi, insanları ayırt etmemesi. Ve herkese 'ne olursan gel' demesi. Bu çok önemli. Özellikle bugünkü zamanda bizim ihtiyacımız olan öğreti.
'Gel' dediği yer neresi sizce?
Allah'ın kapısı. Orayı hepimiz dualarımızla aşındırmalıyız.
Mevlânâ ve İbnül Arabi İslam mistisizminin tepe noktaları. Sizin dininizde bunların muadili olarak kimler var?
Çok var. Mevlânâ Hazretleri'ne Ermeni Kilisesi'nde tekabül eden kişi Van Gölü'nün güneydoğusunda Nareg köyündeki manastırda yaşamış olan Aziz Krikor Naregatsi'dir. O da dogmayı aşmıştır. Ve büyük bir insani sevgiyle dolmuş olan büyük bir mistiktir. Van'ın çıkardığı en önemli insandır bana göre. Aziz Krikor Naregatsi de aynı Mevlânâ Celaleddin-i Rumî gibi evrensel insandan söz ederek, "Ben herkesim" der. İnsanın duasının, Allah'ın nezdinde hoş kokulu bir günlük gibi kabul olunacağından bahseder.
Herhangi bir İslam mistiğini okudunuz mu?
Biraz Said-i Nursi okudum. Özellikle Türk ve Ermeni halklarının karşılıklı ilişkileri hakkında önemli düşünceler beyan etmiştir. Hatırlayabildiğim kadarıyla bizim bu kavimle dost olmamız gerekir. Bizim mutluluğumuz onlarla olan dostluğumuzda gibi şeyler var.
Said-i Nursi'de ilginizi çeken tek yön Ermenilerle ilgili sözleri mi?
Yani ilahiyat hakkında yazdıkları da tabii.
Geçen yıl Ramazan'da oruç tuttuğunuzu söylemiştiniz... Tecrübenizi paylaşır mısınız?
Aslında bu konunun medyaya yansımasına ben üzüldüm. Oruç gizli bir ibadettir. Hıristiyanlıkta da hemen hemen aynı anlamda tutulmaktadır. İşte bu konu gerek İslamiyet'e, gerekse Hıristiyanlığa ortak olan bir öğretidir. Ramazan ayında oruç tutmamın ardındaki başlıca düşünce şu: Ben insanların bütün bir gün oruç tuttuktan sonra gittikleri iftar sofralarında eğer ben de oruçlu olmazsam, kendimi suçluymuş gibi hissediyorum. Her şeyden önce o manevî ortamı Müslüman kardeşlerimizle paylaşabilmek güzel. Meselâ bir anımı anlatabilirim. 82. patriğimizin adı Şınorhk Kalustyan'dı, Yozgat'ın İğdeli köyündendi. Çok ruhanî bir kişiliği vardı. Aynı katta kalırdık. Sabah ezanından hemen önce gelir, kapımı tıklatır, yanı başımızdaki caminin müezzininin az sonra sabah ezanını okuyacağını anımsatırdı. "Oğlum bizim neyimiz eksik? Hadi duaya!" derdi. Bu oruç da bunun gibi bir şey işte.
Kur'an'ın sizin için anlamı ne?
Kur'an, İslamiyet'in yani, dünyada gittikçe yayılan ve birçok ortak noktalarımızın da bulunduğu bir dinin Kutsal Kitab'ı. Saygı besliyorum. Tanıdığım birçok Müslüman müminin hayatında gördüğüm Kur'an'dan dolayı yaşanan değişikliğe saygı duyuyorum.
Hz. İsa'nın Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmenin Müslüman olmak için zorunlu olmasını nasıl karşılıyorsunuz?
Tabii önemli bir şey. Biz de Eski Ahit'teki bütün peygamberleri kabul ediyoruz.
Ama Hz. Muhammed'i kabul etmiyorsunuz değil mi?
Şahsi görüşüm olarak söyleyebilirim. Hz. Muhammed İslam âleminin peygamberi. Vahiy almış. Büyük bir medeniyetin kurucusu. Büyük saygı besliyorum.
Vahiy almış dediğinize göre Kur'an'ı da Allah'ın kelamı olarak kabul ediyorsunuz yani?
Allah'tan ilham ile, vahiy ile gelmiş herhangi bir yazıya Allah'ın kelamı diyoruz zaten.
Allah Kur'an'da İslam'ın son din olduğunu söylüyor. Ben dinimi tamamladım, diyor. Son peygamber olarak Muhammed'i seçtim, diyor. Kur'an'ı Allah kelamı kabul eden, nasıl hâlâ Hıristiyan kalabilir? Bu çelişkiyi nasıl açıklarsınız?
İslamiyet için Kur'an vahiy kitabıdır, kelamdır. Hıristiyanlık için ise en son peygamber Hz. İsa olduğuna göre bu durum her zaman yaşanacak.
Günah çıkartma ve affetme; Katoliklerde var, Protestanlarda yok. Sizde durum nedir? Papaların Allah adına günahları affetme yetkisi, patrikler için de geçerli mi?
Bir kişinin günahlarını sadece Allah affedebilir. Allah'ın, yürekten tövbe eden her kulunun günahını affettiğine inanıyoruz. Papanın, patriğin, rahibin veya papazın yaptığı sadece Allah'ın yürekten edilen tövbeyi kabul ettiğine dair tövbe eden şahsa güvence vermektir. Günah çıkartma diye bir şey yok. Kimse kimsenin günahını çıkartamaz.
Böyle söylüyorsunuz; ama yanılmıyorsam Yuhanna İncil'inde Hz. İsa'nın ağzından havarilere "Günahlarını affedeceğiniz kimselerin günahları affolunacaktır. Günahlarını affetmeyeceğiniz kişilerin ise günahları affolunmayacaktır." deniyor.
Ama bu her Hıristiyan için. Özel olarak rahipler için değil. Yani insanların birbirini affetmesini teşviktir. Helalleşme gibi bir şey. Mesela rabbani dua dediğiniz duada da var. Bize karşı işlenen günahları affettiğimiz gibi sen de bizim günahlarımızı affet, diyoruz Allah'a.
O halde Papalık bunu yanlış mı yorumladı?
Hayır. Bu tamamıyla yanlış algılamalarla ilgili bir şey. Rahipler Allah adına affetmiyor bir şeyi. Orada kendisi sadece bir memur görevini yapıyor. Ve Allah senin günahlarını affetti, diyor.
Nereden biliyor?
Allah'ın tövbe edildiğinde günahları affedeceğinden eminiz çünkü. Değil miyiz?
Evet Allah affedeceğini söylüyor; ama tövbe edenin dilindeki samimiyeti, kalbinin durumunu insanlar bilemez. Rahibin "Allah seni affetti" yerine "Affeder inşallah" demesi edebe daha uygun değil mi?
Siz öyle düşünüyorsanız, saygı duyarım.
Peki ya papaların asla yanılmazlığı, dolayısıyla daimi günahsızlığı? Patrikler de böyle midir?
Papaların günahsız olduklarına inanmıyorum. Her ayinden önce isteyerek veya istemeyerek işledikleri her günah için tüm rahipler gibi, patrikler de tövbe duaları okurlar.
Siz İncil'i hangi sıklıkta ve nasıl okursunuz? En çok hangi bölümü sizi etkiler?
İncil, Allah'ın Kelamı'dır. Bedenin suya ihtiyacı olduğu gibi, ruhun da her gün Allah'ın Kelamı'yla beslenmeye ihtiyacı vardır. Her Hıristiyan'ın her gün İncil okuması gerekir. Bunun Ermenice olmasına da gerek yok. Artık çok şükür her lisanda İncil bulmak mümkün. İncil'de beni en çok İsa Mesih'in çarmıhın üzerindeyken, kendisine işkence ve zulüm edenler için sarf ettiği «Baba, onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.» (Luka 23:34) demesi her zaman etkiler. Yani sadece birbirimizi bağışlamamızı demekle kalmayıp, en zor anında bile kendi öğrettiğini uygulamıştır.
Nicolas Sarkozy Fransa'da cumhurbaşkanı seçildi. İzleyeceği politika konusunda öngörüleriniz neler? Nicolas Sarkozy seçim propagandasını sürdürürken, bildiğiniz gibi Türkiye'ye epey yüklendi. Ben de Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Sayın Olli Rehn gibi, Sayın Sarkozy'nin Cumhurbaşkanlığı makamına oturduktan sonra durulacağını ümit ediyorum. Fransa ile ülkemiz arasında ticarî faaliyetler gayet üst düzeyde. Soykırım yasasının yeniden gündeme getirilmesi bu ilişkileri zorlayacaktır. Aslında Fransız tarihçilerinin de katılabilecekleri, Türk ve Ermeni tarihçilerinden oluşan üç taraflı bir oluşumun Türk-Ermeni ilişkileri tarihini birlikte incelemeleri çok iyi olurdu. Bildiğiniz gibi, Sayın Başbakanımız, bu öneriyi daha önce getirmiş; ancak Ermeni asıllı tarihçiler bu öneriye imtina ile yaklaşmışlardı. Halbuki, 5. yüzyıldan bu yana süregelen Türk-Ermeni ilişkileri tarihinde çok olumlu ve iftihar edilecek olaylar da vardır. İttihat ve Terakki Hükümeti döneminde çok acı olayların yaşanmış olduğu bir gerçek; ancak dediğim gibi, 5. yüzyıldan bu yana tüm tarihi de o acı olayların gölgesine terk etmenin Türk ve Ermeni halklarının ilişkileri ve dostluğu adına bir o kadar yanlış olacağını düşünüyorum.

(Zaman)