Gemiyi terk eden fareler!.. ABD Irak’ta batıyor mu?

HASAN KARAKAYA

Malûm; batmakta olan bir "gemi"yi, ilk önce "fareler" terkedermiş!.. Artık, "burunları iyi koku aldığından" mıdır, yoksa "sarsıntıya karşı duyarlı" olduklarından mıdır, bilmiyorum...

Bildiğim ve gördüğüm o ki; ABD gemisi Irak'ta "batmaya" başladı!.. Bu, şuradan belli ki; "fare"ler gemiyi terkediyor!.. "Fare" dedimse, çizgi filmlerdeki "Jerry" değil elbet!.. Bunlar; hani, "lâğım fareleri" var ya, işte onlar gibi, kocaman kocaman fareler!..
Herhalde biliyor olmalısınız;
Batı ülkelerinde, özellikle de ABD'de yaygın olan bir "söylem" vardır!..
"Kendilerini tanımlamak" için şöyle söylerlermiş:
"Biz; bir adamın tırnaklarını söker, sonra da ondan tırnak sökme parası tahsil ederiz!"
Biliyorsunuz, "Irak'ın tırnaklarını sökmek" için bu ülkeyi işgal eden ABD, "tırnak sökme parası"nı tahsil edebilmek için, "Irak'ın petrol kuyuları"nı kullanacak ve böylece işgalin faturasını "beleş"e getirecekti!..
Ne var ki;
Washington'daki hesap, Bağdat'a uymadı!..
Paul Wolfowitz'in ifadesiyle "sadece 2-3 milyar dolar"a mal olacak "işgal", daha şimdiden "1 trilyon dolar"ı bulmuş durumda!..
Ki, bu paraya "ölü ve yaralı ABD askerleri ve ailelerine ödenecek tazminat" dahil değil!.. Onlar da eklenince, faturanın "2 trilyon dolar"ı bulması bekleniyor!..
PARALAR SUYUNU ÇEKİNCE!
İyi de, "nereye" gitti bu kadar para?..
Ya da, bunca para karşılığında "Irak'ta kazanılan" ne?..
"Sıfıra sıfır, elde var sıfır!"
Evet, ABD açısından durum böyle!.. Herhangi bir başarı elde edemedikleri gibi, "Vietnam batağı"na saplanmaktan çok daha kötü durumdalar!..
İşin enteresan tarafı;
Ne "kalacak" durumdalar!..
Ne de "çıkacak" durumda!..
İşte, böylesine bir "batak"talar!..
Daha da ilginç olanı ise şu:
"Paralar, suyunu çekiyor!"
Evet, evet;
"Irak için ayrılan ödenek"ler bitmek üzere!..
İşte bu yüzden de, "koku"yu alan veya "sarsıntı"yı hisseden "fare"ler Irak'ı terketmeye başlamışlar!..
Bizim "Ajans Dİ"nin, sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu!.. "Yaz" diyordu, "Amerika, Irak'tan çekiliyor!"
"Bu da nereden çıktı?" deyince; "Gemiyi ilk terkeden farelerden anladım" deyip, ekliyordu:
"Duymadın mı, Bechtel ve Kroll şirketleri Irak'tan çekilme kararı almışlar!"
Bizim Ajans Dİ, "kulağı delik" bir adamdır!..
Amerika'da "sinek" uçsa,
"Kanadının vızıltısı"nı İstanbul'da duyar!..
Yine öyle oldu...
Ben, "Demokratlar" karşısında "hezimete" uğrayan Bush'un neler yapabileceğini kavramaya çalışırken, bizim Ajans Dİ, "daha ilerisini" söylüyor!..
"ABD, Irak'tan çekiliyor!"
Gerçekten de doğruymuş Ajans Dİ'nin verdiği haber!.. "Fareler, gemiyi terketmeye" başlamışlar!..
Meselâ, Bechtel şirketi!..
BECHTEL... BİR DERİN DEVLET ŞİRKETİ!
Irak'ın işgalinin ardından üç yıldır Irak'ta Amerikan hükümetinin açtığı çok sayıda inşaat ihalesini alan Bechtel şirketi, "Irak'tan çekilme" kararı almış!..
"18 milyar dolarlık ihale" alıp, şimdiye kadar kendisine 12 milyar 300 milyon dolar ödenen Bechtel gibi büyük bir firmanın çekilmesi farklı yorumlara yol açmış!.. Bechtel'in çekilmesinin arkasındaki en büyük sebep; "Amerikan hükümetinin vaadettiği paraların tükeniyor olması" imiş!..
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Bechtel, şu ana kadar Irak'ta üstlendiği projelerden çoğunu tamamlamış!.. Ancak bugüne kadar 52 çalışanı hayatını kaybetmiş, 49'u da yaralanmış!..
"Amerikan derin devleti"nin "dev bir kuruluşu" olan Bechtel gibi bir şirketin "Irak'tan çekilme kararı" alması, diğer "Batılı şirketleri" de tetikleyecek önemde imiş!..
Onlar da, şöyle düşünmeye başlayacaklarmış:
"Bechtel bile Irak'ta tutunamadı ise, biz hiç tutunamayız!"
Çünkü efendim;
Bechtel şirketi, ABD'de iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla tanınıyormuş!.. Ve hatta; Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan George Shultz, Bechtel'in yönetim kurulu üyeleri arasında imiş!.. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanlığı'ndan istifa etmek zorunda kalan Donald Rumsfeld de 1980'lerde Bechtel adına Irak'a giderek, Saddam Hüseyin'le yeni bir petrol boru hattının yapımı konusunda görüşmüş!..
Anlayacağınız;
Bu kadar "derin" ve bu kadar "güçlü" bir şirket!..
İşte bu şirket, şimdi Irak'tan çekiliyor!..
Çekilmeyi değerlendiren İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden, Irak ekonomisi konusunda uzman doktor Colin Rowat ise, bunun bir sürpriz olmadığı görüşünde imiş!.. Ona göre Bechtel'in çekilmesinin arkasındaki en büyük sebep, ABD'nin Irak'a yardım için ayırdığı dolarların tükenmek üzere olması!..
Şöyle diyormuş Dr. Rowat:
"Dev Amerikan şirketlerinin Irak'ta bulunmalarının tek sebebi, Amerikan hükümetinin Irak için ayırdığı fonlardan pay alabilmekti. Bu fonlar önümüzdeki bir yıla varmadan tükeniyor. Bu sebeple çekilme kararı almaları sürpriz değil. Ama altı ila sekiz ay sonra çekilmelerini beklerdim. Bu da herhalde şiddetin dozunun iyice artmış olmasıyla ilintili olabilir."
"ÖZELLEŞTİRİLEN İLK SAVAŞ!"
Bechtel'in durumunu böylece anlattıktan sonra, şimdi de gelelim "Kroll" şirketinin çekilme sebebine!..
Malûm, "Irak'ın işgali"nden kısa bir süre sonra; "durması beklenen direniş" daha da artmış, "direnişin askerlerce önlenmesi"nin mümkün olmadığı görülmüştü!..
Bunun üzerine; Pentagon, başında John Homre'nin bulunduğu bir "think-tank" kuruluşuna Temmuz 2003'te "rapor" hazırlatmıştı!..
Artık herkes tarafından kabul edildiği gibi;
Raporda da Irak'taki en önemli sorunun "güvenlik" olduğu belirtiliyordu. Rapor; tıpkı Irak ekonomisinin özelleştirilmesi ve ABD'nin güçlü uluslararası şirketlerine açılması gibi, güvenlik sorununun çözümünün de özel askeri şirketlere bırakılmasını öneriyordu!..
Rapora göre hareket eden Pentagon; hükümet binalarını, petrol borularını ve diğer önemli yerleşimleri koruması için özel bir Iraklı güvenlik gücünün eğitilmesini planlıyordu.
Yeni güç, Amerikalı askerlerin bulunduğu 2000 yerleşime getirilecek; Amerikalı askerler bu bölgelerden çekileceklerdi.
Bu sürecin, 150 bin askerinin bulunmasına rağmen sıkıntı içinde bulunan Amerikan ordusunun yükünü azaltacağı zannediliyordu!..
Aynı zamanda Irak halkı ile Amerikan askerleri arasındaki gerilimin bu yolla yumuşatılması hedefleniyordu. Planın bir diğer amacı ise, ABD tarafından lağvedilen Irak ordusunun eski askerlerine iş sağlanmasıydı!..
Sonuç itibariyle;
Irak'taki savaş, "özelleştirilen ilk savaş" olmuş ve ülkede, "35 özel askerî şirket"in istihdam ettiği "15 bin özel güvenlik görevlisi" işbaşı yapmıştı!..
Ki; çoğu "işkence" ve "tecavüz"lerin sanığı olan bu "özel" görevlilerden bazılarına, "ayda 15-20 bin dolar" maaş ödeniyordu!..
KROLL DA ÇEKİLİYOR!
İşte, bu özel güvenlik şirketlerinden biri ve en büyüğü de Kroll şirketi idi!..
Önce, küçük bir bilgi:
Şirketin kurucusunun ismi Jules B.Kroll.. Çok iyi okullarda okuyup, yargıç olmuş biri... Politik kariyer yapmak için seçimlere girmeye karar vermiş ve yargıçlıktan istifa etmiş. Seçimlerin sonucu hüsran. Hem seçimi, hem de mesleğini kaybetmiş!..
Yapacak iş ararken aklına dahiyane bir fikir gelmiş!.. En iyi bildiği şeyi yapıp, araştırma-soruşturma işlerine girmeye karar vermiş.
Ve 1972 yılında Wall Street'teki şirketlere araştırma hizmeti vermek üzere Kroll'u kurmuş!..
Bir küçük bilgi daha:
Türkiye, Kroll adını ilk defa Uzanlar ile birlikte duydu. Uzanlar'ın sahibi olduğu dönemde Telsim ve Motorola arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden Motorola, Kroll ile anlaşmış!.. Kroll'un adamları birçok ülkede Uzanlar'ın malvarlığını araştırmaya başlamıştı.
Şu anda, Türkiye'de de, "büro"ları var!..
Uzatmayalım... İşte bu şirket, "paralı asker/ajanlarının hizmeti" karşılığında, "13 milyar dolarlık bir ihale" almış ABD'den!..
Ve şimdi, "Biz de çekiliyoruz" demişler!..
ÇIKMAK MI ZOR, KALMAK MI?
Yalnız, hemen söyleyeyim;
Bechtel ve Kroll şirketlerinin "çekilme" kararları, "ABD'deki seçimden bir hafta önce" ilân edilmiş!..
Demek oluyor ki;
"Bush oğlu Bush'un geçireceği sarsıntı"yı önceden sezmişler!..
Bizim Ajans Dİ; bu şirketlerin Irak'tan çekiliyor olmasının, "ABD'nin çekilmesi anlamına geldiğini" söylemekle kalmıyor, ABD'deki Kongre seçimlerinden "zafer"le çıkan "Demokratlar"ın ağır topu Howard Dean'ın, şu sözlerine de dikkat çekiyordu:
"Biz Irak'a girmeseydik, Türkiye; PKK sorunuyla boğuşmak zorunda kalmayacaktı!.. Türkiye bizim en önemli müttefiklerimizden biri... Bu siyasetin, tahmin edilemez sonuçları ortaya çıkıyor. Bizim sorunumuz kayıplarımızı azaltmak, oradaki askerlerimizi nasıl getireceğimiz sorununu çözmek ve hâlâ ABD'yi savunabilmek!!! Sorun; Başkan George W.Bush'un, ABD'yi Irak macerasına attığında, ne yaptığına dair bir fikrinin olmaması!.. Bu nedenle ne yapılırsa yapılsın, sonuçlar kötü olmaya devam edecek."
Ajans Dİ, "Şimdi anladım mı?" diyordu;
"Gördün mü, ABD'nin Irak batağından nasıl kurtulmaya çalıştığını?"
Gördüm ve anladım ki;
ABD, "Irak'tan çıkmaya" mecbur!..
"Ya Irak'tan çıkacak, ya da batacak!"
Bütün mesele; "tıpış tıpış" mı, yoksa "vuruşa vuruşa" mı çekileceklerinde!..
Önceki gece, Bağdat'ın Şii mahallesi Şula'ya "uçak, helikopter ve roketlerle saldırdıklarına" bakılırsa, "vuruşarak" çekilecekler gibi görünüyor!..
Ama; öyle veya böyle çıkacaklar Irak'tan!..
Yoksa, hepten batacaklar!..
-------------
Şûra’ya teklifimdir!
Milli Eğitim Şûrası'nda, eğitimin sorunları tartışılıyor... Bence, en büyük sorun; "katsayı adaletsizliği" ve "başörtülü" öğrencilere uygulanan "yasadışı zorbalık"tır!..
Bu ikisi ortadan kalkmadan, "eğitimin hiçbir sorunu çözülmüş olmaz" diye düşünüyorum!..
Ama, görüyorum ki; Şûra'da, "eğitimin 12 yıla çıkarılması" gibi teklifler tartışılıyor!.. Şunu söyleyeyim; "katsayı zulmü"ne son vermeden, "başörtüsü yasağı"nı kaldırmadan ne yapılırsa yapılsın; bu da bir "çözüm" olmaz!.. Tam aksine, "diplomalı cahiller" yetişir!.. Hem de, "hiçbir meslek ve iş sahibi olamayacak", sadece ve sadece "ağzı lâf yapan" cahiller!..
"Bale ve müzik, küçük yaşta öğrenilir" diyenler, "İHL'ler"in ve "Kur'an kursları"nın önünü açmak zorundadır!.. Aksi halde, arkanızdan "Fatiha" okuyacak insanlar bile kalmaz bu ülkede!.. Demedi demeyin!..

http://www.vakit.com.tr/News.aspx?NID=3204