The Times gazetesinde yayınlanan bir makalede cami ve medreselerde “İslamcı teröristlerin beyinin yıkandığı ve eğitildiği" ülkeler arasında Türkiye de sayıldı. Bu cami ve medreselerin ise, Suudi Arabistan tarafından finanse edildiği iddiasına da yer verildi.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times’da yayınlanan Irak sorununa ilişkin bir makalede ABD’nin Vietnam’ı kaybettiği dönemde Nixon yönetiminin yürüttüğü sessiz diplomasinin sonucunda Çin ile diplomatik ilişkilerin kurulduğu anımsatılarak bunun da küresel güvenlik açısından Vietnam kaybından çok daha önemli olduğu kaydedildi.

“ABD’nin Irak politikası küllerinden benzer bir diplomatik anka kuşunun yükselebileceği" görüşü öne sürüldüğü makalede İran’a yönelik diplomatik açılımın Irak’ın istikrarlaşmasına yardımcı olabileceği, İran’ın değişmesini de sağlayabileceği belirtildi. Bunun sonucunda da İsrail’e yönelik önemli bir tehdidin ortadan kalması sağlanırken Şii İran’ın,“Sünni kökten dinciliği türü ile dünya çapındaki İslamcı terörizmi ve aşırılığının en büyük ilham kaynağı olan Suudi Arabistan’ın dini etkinliği"nin karşısında bir denge unsurunu oluşturabileceği iddia edildi. Makale şöyle devam edildi: “Çünkü çoğu İslamcı teröristlerin beyinin yıkandığı ve eğitildiği, Pakistan, Afganistan, Türkiye, Endonezya, Kuzey Afrika ve giderek artan bir biçimde İngiltere ve Avrupa’daki Sünni camii ve medreselere finansman sağlayan İran değil, Suudi Arabistan’dır."

ANKA