Almanya Türk Toplumu (TGD) derneği, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği bir mektupla, Almanya Federal İçişleri Bakanlığının ülkede yaşayan yabancılara yönelik tutumunu eleştirdi.

TGD Genel Başkanı Kenan Kolat, Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Alman hükümetinin göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer'in 26 Ekimde yaptığı basın açıklamasının Türkçe metnini de ekleyerek şunları yazdı:
“Bu açıklama metninde Türkiye ile, Almanya'ya aile birleşimi çerçevesinde geleceklerin daha Türkiye'deyken Almanca öğrenmelerinin sağlanması konusunda bir anlaşma olduğu belirtilmektedir. Konunun anlaşılması bakımından şu açıklamayı yapmayı gerekli görmekteyim: Federal Almanya İçişleri Bakanı, AB'nin çıkartmış olduğu yönergeler çerçevesinde özellikle yabancılar yasasında (Oturma Yasası) bazı değişiklikler yapmak durumundadır. Federal İçişleri Bakanlığı bu fırsatı değerlendirerek yabancı kökenlilerin durumlarını iyileştirmek yerine daha da kötüleştirmek istemektedir.”

Aile birleşimi kapsamında Almanya'ya getirilecek eşlerin asgari yaşlarının 18'den 21'e yükseltilmesinin yanı sıra Almanca bilmeleri de istenerek eşlerin Almanya'ya getirilmesinin tümüyle önlenmek istendiğini ifade eden Kolat, ”Kanımızca Avrupa İnsan Hakları Bildirgesinin 8. maddesi ve Alman Anayasasının 6. maddesine açıkça karşı olan bu girişime Türkiye destek veriyormuş gibi bir izlenim yaratılmıştır” şeklinde ifadeye yer verdi.

Böhmer'in basın açıklamasında Başbakan Erdoğan'ın bu konuda Milli Eğitim Bakanına gerekli talimatı verdiğinin de ifade edildiğine dikkati çeken Kolat, ”Almanyalı Türkler buna ihtimal dahi vermek istememektedirler. Eğer böyle bir durum söz konusu ise bu, buradaki insanlarımıza yapılacak en büyük kötülüklerden birisi olacaktır” görüşünü savundu.
Ortada yanlış anlamadan kaynaklanan bir durum olduğu takdirde Türk hükümetinin bu konuda geniş çaplı bir açıklama yapması gerektiğini savunan Kolat, böyle olası bir açıklamanın Alman tarafına bildirilmesini ve Almanya'da yaşayan Türklerin de bu konuda bilgilendirilmelerini istediklerini kaydetti.