.
CMK yönetmeliğine yeni düzenleme


- Adalet Bakanlığı, zorunlu avukatlık ücretlerinde baroları devre dışı bırakan CMK yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

“Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle baroların eleştirdiği maddelerde değişiklikler yapıldı. Baroların, şüpheli veya sanığın gözaltı süresini uzatacak, avukatlık mesleğinin saygınlığına zedeleyecek, yolda geçecek zaman nedeniyle avukatların diğer işlerinin aksamasına yol açacacağı eleştirisinde bulunduğu taşıtlar konusu, yeni düzenlemeyle aşılmış oldu. Düzenlemede, zorunlu hallerde mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan zorunlu yol giderlerinin de ödenmesi öngörülüyor.

CMK yönetmeliğinde dışlanan barolar, yeni düzenlemeyle tekrar sisteme dahil ediliyor. Zorunlu avukatların masraflarını başsavcılığa veya hakimlere sunmasını öngören düzenlemede değişiklik yapılarak, avukatların öncelikle baroya başvurması hükmü getirildi. Bundan böyle zorunlu avukatlar belge ve gider pusulasını baroya verecek, barolar da hukuki yardımın yapıldığı Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelere ödeme listesini sunacak.

Düzenlemeyle ayrıca, zorunlu avukatlık ücretlerinin belirlenmesinde hukuki yardımın yapıldığı tarihteki tarife baz alınacak.

(ANKA)