Kontakt lens bedelini de devlet karşılayacak! Elektronik el ve kol protezi temin edilecek
22 Mayıs 2007 Salı 13:00
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), gözlük çerçevesinin bedelini ödemesi için gerekli olan kullanma süresi 4 yıldan 2 yıla indirildi. Daha önce bedeli ödenmeyen kontakt lensler de kurumca karşılanacak.
"506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" ile daha önce eşler için 7 yıl olan işitme cihazının kullanma süresi, 5 yıla indirildi. Eş ve çocuklar için daha önce 7 yıl olarak uygulanan konuşma cihazının kullanma süresi de yine 5 yıla düşürüldü.
Yönetmelikle gözlük çerçevesinin kullanma süresi 4 yıldan 2 yıla indirilirken, ikinci yılın sonunda değişen cam ile birlikte, gereği halinde gözlük çerçevesi de değiştirilecek.
Yönetmelikle, kontakt lenslerin bedelleri karşılanacak, elektronik el ve kol protezi temin edilecek.
"Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" göre, muayene ve tedavilerde Maliye Bakanlığının Bütçe Uygulama Talimatı yerine, "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği" dikkate alınacak.
Muayene ve tedavinin yapılacağı sağlık kurum ve kuruluşları SGK tarafından tespit edilecek. Birinci ve ikinci basamak resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılacak işler uygulama tebliğindeki usul ve esaslara göre belirlenecek.
Kaplıca ve içmece tedavisi, kan ve kan ürünleri, çeşitli ortez, tıbbî malzeme ve cihazlar için ödenecek bedeller ve buna ilişkin usul ve esaslar kurumca tespit edilecek.
Vücut organ protezleri, "sağlık kurulu raporu" yerine "sağlık raporuyla" karşılanacak.
Daha önce ayakta tedavilerde kullanılan ve sağlık kurulu raporuna bağlı olarak hasta katılım payı alınmayan, tedavi şeması ve süresi de gerektirmeyen ilaçlara ait sağlık raporları süresiz iken, yönetmelikte yapılan değişiklikle bu raporların süresi kurumca belirlenecek.
netgazete