Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3 ayrı davada Türkiye'yi mahkum etti. Türkiye toplam 182 bin euro para cezası ödeyecek. Ancak başvuru yapanlar tazminat talebinde bulunmadığı için Türkiye bu davada para ödemeyecek.

Türkiye aleyhine açılan 3 davayı sonuca bağlayan mahkeme ilk davada Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin etkili soruşturma hakkıyla ilgili 2'nci maddesini ihlal ettiği hükmüne vardı.

Türkiye bu dava için 147 bin euro ödemeye mahkum edildi.

İkinci davada ise Türkiye'nin etkili başvuru hakkıyla ilgili 13'üncü maddeyi ve kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili 3'üncü maddeyi ihlal ettiğine hükmedildi. Türkiye masrafları da içinde olmak üzere toplam 35 bin euro ödeyecek.

Diğer davada ise Türkiye'nin sözleşmenin "kötü muamele ve işkencenin yasaklanması"yla ilgili 3'üncü maddesini ve "adil yargılanma" hakkıyla ilgili 6'ncı maddesini ihlal ettiği görüşüne varıldı.

Ancak başvuru yapanlar tazminat talebinde bulunmadığı için Türkiye bu davada para ödemeyecek.

Kaynak : CNN Türk