Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanan ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen kanunlar şunlar:

- 5671 sayılı ''Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun''
- 5674 sayılı ''Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun''
- 5675 sayılı ''Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''
- 5679 sayılı ''Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' -
5680 sayılı ''Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''
internet
haber