Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, Danıştay 13. Dairesinin, yeni ücret tarifesini onaylayan Telekomünikasyon Kurulu kararının yürütmesini durdurması ilgili olarak, ''Türk Telekom, her zaman ve her halükarda olduğu gibi yüce Türk adaletinin vereceği karara saygı gösterecek ve bu kararlar doğrultusunda hareket edecektir'' denildi.

Türk Telekom'un yazılı açıklamasında, yürütmeyi durdurma kararının basın yoluyla öğrenildiği vurgulanarak şu hususlara yer verildi: ''Henüz tarafımıza resmi yollarla intikal etmiş herhangi bir karar bulunmamaktadır. Bu çerçevede şirketimiz, Danıştay kararının kendisine ulaşmasını müteakip devam etmekte olan hukuki sürece ilişkin değerlendirmesini yapacaktır. Türk Telekom, her zaman ve her halükarda olduğu gibi yüce Türk adaletinin vereceği karara saygı gösterecek ve bu kararlar doğrultusunda hareket edecektir.''
internet
haber