Maliye Bakanlığı, Ekim 2006 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyanname verme süresini 22 Kasım'a kadar uzattı.

Ekim 2006 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi Sirküleri Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzasıyla yayımlandı. Mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar, işi bırakan mükelleflerin de katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın 20'nci günü akşamına kadar verecekleri anımsatıldı.

Ancak üçüncü üç aylık geçici vergi beyan döneminin Ekim 2006 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak Ekim 2006 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 22 Kasım 2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatıldı.

(ANKA)