Ankara - Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, selden etkilen vatandaşlara yardımlarla ilgili kararnamenin Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söyledi.

Çiçek, 15 Eylül 2006 tarihinden 20 Kasım 2006 tarihine kadar geçen süre içinde, afet bölgelerinde ağır ve orta hasarlı oturulamaz durumdaki konutların yerine TOKİ tarafından konutlar yapılacağını ve bunlar makul şartlarla hak sahiplerine tahsis edileceğini, bu bölgelerde, ağır ve orta hasarlı konutlarda oturanlara 6 ay kira bedelinin devlet tarafından ödeneceğini kaydetti.

Çiçek, felaketle ilgili olarak, ürünleri, hayvan varlıkları ve seraları en az yüzde 20 oranında zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal borçlarının 1.12.2006 tarihinden itibaren bir yıl süre ile faizsiz olarak ertelendiğini belirtti.

Çiçek, çiftçilere, 18 bin 700 ton buğday tohumu, 2 bin 600 ton arpa tohumu, 3 bin 700 küçükbaş damızlık hayvanı teslim edileceğini, üreticilere bu tarihler arasında bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi faiz oranlarında yüzde 25-60 arasında değişen oranlarda indirimler yapılarak kredi kullandırılacağını söyledi.

Çiçek, illerde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatiflerin borçlarının 30.11.2006 tarihinden itibaren bir yıl süreyle faizsiz olarak erteleneceğini belirtti.

Çiçek, afet bölgesinde, hububat primleri ve yem bitkileri ile hayvancılık prim ödemelerinin 17 Aralık'tan itibaren ödeneceğini, 2007 Nisan ayında ödenmesi planlanan doğrudan gelir desteği, mazot ve gübre ödemelerinin de 2007 yılı Şubat ayından itibaren ödeneceğini belirtti.