Sosyalist Enternasyonal konsey toplantısının Cenevre'de yapılan bugünkü son oturumu, Azeri ve Ermeni heyetleri arasında Yukarı Karabağ tartışmasına sahne oldu...

Ermenistan Daşnak partisi temsilcisinin, "Türkiye'nin Kafkaslar'da barışı sabote eden bir rol üstlendiğini" ileri sürmesi üzerine söz alan Azerbaycan Sosyal Demokrat Partisi lideri Araz Alizade, "Ermeni meslektaşının iddialarının gerçek dışı olduğunu" belirterek, "Türkiye'nin gerçekte Kafkaslar'daki barışın güvencesi olduğunu" söyledi.
Ermeni temsilcisinin Yukarı Karabağ'a ilişkin iddialarına resmi verilerle yanıt veren Alizade, "Yukarı Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal edilmesiyle bir milyondan fazla Azerbaycanlının kendi topraklarında mülteci durumuna düştüğünü" kaydetti. Alizade, "Daşnak partisi temsilcisinin bölgedeki gelişmeleri nasyonal sosyalist gözüyle değerlendirdiğini" belirterek, "Kardeşlerim, bacılarım. Biz sosyal demokratlar, olayları insanların milliyetlerine bakarak değerlendiremeyiz. Milliyetçi sosyalist düşünmek biz sosyal demokratlara yakışmaz. Ayıptır" ifadesini kullandı. Kafkaslar'da eski Sovyetler Birliğine ait tank, top gibi ağır silahların konuşlandırıldığı tek ülkenin Ermenistan olduğunu hatırlatan Alizade, Daşnak temsilcisine çağrıda bulunarak, "Siz Sovyet kalıntılarından söz diyorsunuz. Ben de bölgedeki Sovyet silahlarını kalıntı olarak görüyorum. O zaman gelin bölgedeki Sovyet kalıntılarını birlikte temizleyelim" dedi. Kafkaslar'da Abhazya ve Osetya'nın ikiye bölünmüş arazi olduğunu ifade eden Alizade, "Bu iki bölgenin Yukarı Karabağ ile mukayese edilemeyeceğini, çünkü Yukarı Karabağ'ın Ermenistan işgali altında bulunduğunu" söyledi. ABD'nin Kafkaslar'daki çıkar ilişkilerini de rakamlar vererek anlatan Alizade, "ABD'nin Kafkas ülkelerindeki petrol ve doğal gaz kaynaklarından kazandığı paraları Ermenistan ve işgal altındaki Karabağ'a verdiğini" ifade etti. Daşnak temsilcisinin, "Türkiye'nin Ermenistan'a ekonomik ambargo uyguladığı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Alizade, "Bölge ülkelerindeki asıl blokajı uygulayan, Ermenistan yönetiminin kendisidir. Ermenistan, mono bir topluluktan mono bir devlet kurmuş tek ülkedir. Gelin birbirimizi severek, birbirimizin topraklarına göz dikmeden sulh içinde çalışalım. Milliyetçi sosyalist değil, sosyal demokrat olalım ve sosyal demokratlara yakışır şekilde düşünelim" diye konuştu. Daşnak Partisinin "olaylara milliyetçi duygularla" yaklaştığını belirten Alizade, "Eğer bizler zamanında Almanya'da Hitler'i durdurabilseydik İkinci Dünya Savaşı çıkmazdı. Nasyonalist sosyalist düşünceler, biz sosyal demokratlara hiç yakışmıyor" dedi. Alizade, Sosyalist Enternasyonal yöneticilerini de örgütün gelecek toplantılarından birini Bakü veya Erivan'da yaparak, gelişmeleri yerinde görmeye davet etti...

AA