AFFA KARAR VEREMEDİLER!"Hazine arazisi işgalcilerine af yok" şeklinde bir açıklaması yapan Maliye daha sonra bu açıklamayı geri çekti

19.07.2007 20:18 Hazine arazilerine ilişkin bir açıklama yapan Maliye Bakanlığı, ardından açıklamanın yanlışlıkla gönderildiğina dair ikinci bir açıklama yaparak, açıklamasını iptal etti.
Maliye, gönderdiği ilk açıklamada, Hazine arazilerini işgal edenlere af getirilmediğine dair değerlendirmede bulundu. Ardından yapılan açıklamada ise bu bültenin sehven gönderildiği ifade edilerek, açıklama iptal edildi.
İşte Maliye Bakanlığı'nın sehven yayınladığı o açıklama...
MALİYE: “HAZİNE ARAZİLERİ İŞGALCİLERİNE AF GETİRMEDİK”
Maliye Bakanlığı Hazine arazilerini işgal edilenlere af getirilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, bunun kanuna ve Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu kaydetti.
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Haziran’da yürürlüğe giren “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik”le Hazine’nin özel mülkiyetindeki araziler ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri işgal edenlere öngörülen para cezasının kaldırıldığı iddialarının doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
“Yönetmelikte ecrimisil bedelinin tespit ve takdiri ile ilgili olarak, ne 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ne de mülga Devlete Ait Taşınmaz mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelerden farklı bir düzenlemeye yer verilmemiş olup, yapılan düzenlemenin sadece tazminat olarak tanımlanan ecrimisilin tespit ve takdirine ilişkin esas ve usulleri daha ayrıntılı ve yanlış uygulamaları gidermeye yönelik açıklamalardan ibarettir.”
Ecrimisilin işgalcinin gelirinin belirli bir oranı olarak tahsil edilmesi gibi bir düzenlemenin mevcut olmadığının altı çizilen açıklamada, bunun kanuna ve Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada, iddia edildiği gibi işgalciye af getirilmesinin söz konusu olmadığının altı çizildi.
ANKA
haberturk alintidir