Memur yakınlarına kolaylıkMemurların bakmakla yükümlü olduğu kişiler sevksiz tedavi olabilecek .

20.07.2007 11:55 Devlet memurlarının bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sevk kağıdı olmadan sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat edebilecek.
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklik ile devlet memurlarının bakmakla yükümlü olduğu kişiler yurt içindeki sağlık kurum ve kuruluşlarına, hasta yollama kağıdı olmaksızın müracaat edilebilecek. Esas ve usuller Sağlık Bakanlığı’nın görüşü de alınarak Maliye Bakanlığı’nca, tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğleri ile belirlenecek.
ANKA
alintidir