Mersin'de Gönüllü Kuruluşlar Birliği Platformu üyesi bir grup, Papa'ya sorulması isteğiyle 6 sorudan oluşan bir yazıyı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e gönderdi
27.11.2006

PTT Merkez Şube önünde toplanan platform üyesi yaklaşık 40 kişi adına konuşan Dönem Sözcüsü Ali Bal, Papa'nın, Hz. Peygamber'e ve İslam dinine söylediği hakaret dolu sözlerin dinlerarası diyaloğa uymadığını belirtti.

Bal, "Medeniyetler ittifakı gibi aldatmacalarla iç yüzlerini ortaya koyduklarına inanıyoruz. Bu nedenle Papa'nın ülkemize hayırlı niyet ve amaçlarla geldiği kanaatinde değiliz. Özellikle bu ziyaret zamanlama açısından iyi izlenmelidir. Dünyanın her yerinde kafir Amerika emperyalizmine karşı direncin yükselişe geçtiği bu zamanda böyle bir ziyareti küresel emperyalizme karşı verilen bir destek olarak algılamamak mümkün değil. Böyle bir zihniyetin Türkiye ve İslam ülkelerinin bağımsızlığına ne gözle bakacağını kestirmek zor değildir" dedi.

Papa ve Vatikan hakkındaki sis perdesinin dağılmasının ülke ve dünya barışı açısından önemli olduğunu kaydeden Bal, bu amaçla Cumhurbaşkanı'nın Papa'ya sormasını istedikleri 6 maddeden oluşan mektubu gönderdiklerini anlattı. Açıklama sonrası grupta bulunanların adlarını yazdığı zarflar PTT görevlisine teslim edildi. PTT görevlisinin, Cumhurbaşkanı'na gönderilen mektuplara göndericinin T.C. kimlik numarasının yazılması gerektiğini söylemesine platform üyeleri, "Kan grubumuzla, ayakkabı numaramızı da ister misiniz?" diye tepki gösterdi. İlgili kısım şefinin araya girmesiyle T.C. kimlik numaraları istenmeden mektuplar kabul edildi. Grubun Papa'ya yöneltilmesini istediği sorular şöyle:

1- Amerika ve Batı'da ellerde dolaşan parçalanmış Türkiye haritalarının Papalık ve Vatikan'la bir ilgisi var mı?

2- Papa'nın sarf ettiği sözlerle İslam dünyasında yüzyıllardır süregelen karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamını bozmasındaki amacı nedir?

3- Papa, Türkiye'nin AB'ye girmesine karşı takındığı olumsuz tutumları ile `Medeniyetler arası ittifak' sürecine öncülük etmeyi nasıl uzlaştırabilmektedir?

4- Papa, kendisinin göreve gelmesinden itibaren başta Danimarka ve diğer Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığını ne ile açıklamaktadır?

5- Türkiye'de ASALA ile başlayan ve halen sürmekte olan ülkeye düşman ve bölücü terör örgütlerine Papalık ve Vatikan destek verdi mi?

6- Papalık ve Vatikan, Fener Patrikhanesi ile Ekümenik çabalarının Türkiye aleyhine sonuçlanmayacağını nasıl garanti edebilir?