ÖĞRETMENLERE YENİ BRANŞ HAKKI...


Matematik öğretmenleri ilköğretim matematik öğretmenliğine, İHL meslek dersleri öğretmenleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine, tarih ve coğrafya öğretmenleri de sosyal bilgiler öğretmenliğine geçiş yapabilecek.

Alan değişikliği 2006 yılı ile sınırlı olarak yapılırken, uygulama Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 119 sayılı kararı ile belirli bölümler için geçerli olacak.

İl milli eğitim müdürlüklerine bakanlıktan gönderilen yazıda, uygulama “Alanında yeterli ders yükü bulunmaması nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilmiş olan meslek dersleri öğretmenlerinin ve eğitim kurumu yöneticilerinin Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenliğine, Matematik, Fizik/Kimya/Biyoloji, Tarih/Coğrafya, İHL Meslek Dersleri öğretmenlerinden bu alanlarda yeterli ders yükü bulunmaması nedeniyle bakanlık atama alanları dışında ihtiyaç bulunan ilköğretim matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarında görevlendirilmiş olanların görevlendirildikleri alan öğretmenliğine geçişi” şeklinde açıklandı.

Alan değişikliği talepleri norm kadro açığı ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılacak.

Başvurular elektronik ortamda alınırken, Bakanlığa evrak gönderilmeyecek.