Kanada Meclisi, ’Quebeclilerin birleşik Kanada içinde millet olduğunu’kabul etti
29.11.2006

Muhafazakar Başbakan Stephen Harper tarafından Meclis’e sunulan önerge, Avam Kamarası’nda 16’ya karşı 266 oyla kabul edildi. 18’nci yüzyılda Fransız yerleşimciler tarafından kurulan Quebec eyaletinde yaklaşık 8 milyon insan yaşıyor