Gönül: "Silahların parasını cebimden verdim"
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, son Bakanlar Kurulu toplantısında tüm bakanlara kendisi tarafından verilen silahların bedellerinin tamamının şahsen tarafından ödendiğini kaydetti.


Gönül, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Silahların bedellerinin tamamı şahsen tarafımdan ödenmiştir. Bu sebeple silah faturaları Bakanlık adına değil Sayın Bakanların adlarına düzenlenmiş olup, bu faturalar halen Ankara Emniyet Müdürlüğü Ruhsatlar Şubesi'ndeki her silahın kendi dosyasında, kamu denetimine açık olarak bulunmaktadır. Ayrıca faturaların tarihleri 4 Temmuz 2007 olup, konunun basında yer aldığı 6 Ağustos 2007'den bir ay öncedir.”


Gönül, hediyelerle ilgili, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ve 3628 Sayılı Kanuna aykırı hususun bulunmaması hasebiyle Sayın Bakanların böyle bir hatırayı kabulde tereddüt etmeyecekleri düşünülmüştür” dedi.


Yürürlükteki mevzuata göre hediyelerin Bakanlık Bütçesinin Temsil Giderleri'nden karşılanmasının mümkün olduğunu söyleyen Gönül, hediye silahlar için Bakanlığa tahsis edilen ödeneğin kullanılmadığı ve Bakanlık adına hiçbir faturanın düzenlenmediğini bildirdi.


Vecdi Gönül, Bakanlara silah hediye etmesinin sebebinin de Türk Savunma Sanayii'nin kendi bakanlığı sırasında diğer bakanların da desteğiyle büyük aşama kaydetmesi ve bu desteğe duyduğu teşekkürün bir ifadesi olduğunu belirtti.


Gönül açıklamasını şöyle tamamladı: "Girsan-MKEK ortak yapımı olan ve tamamen yerli üretim 'Yavuz 16 Standart' model tabancalar, Türk Silah Sanayii'nin teknik olarak geldiği noktayı en iyi şekilde gösteren mükemmel ürünler olup, kampanya fiyatı ile tanesi 600 YTL'den silah satın alınmıştın. Takdir edilir ki, bu tabancaların hatıradan öte başka bir işlevi olmayacağı aşikardır.


Hukuka, örf ve adetlerimize tamamen uygun, biraz da duygusal bir olayın yeterli bilgiye sahip olunmadan ve şahsıma sordulmadan yayına konu yapılması fevkalade üzücüdür."


ANKA