Zaten BÖyle Gİderse Dİlencİlİkte Patlama Olcak!!!!teŞekkÜrler