KRİZ BEKLEMİYORUZ AMA...


Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, tüketicilere, reel sektöre ve bankacılık sektörüne yabancı para cinsinden borçlanma konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Yılmaz, döviz geliri elde etmeyen hanehalkının dövize endeksli borçlanmasının yüksek risk taşıdığı ve bundan kaçınması gerektiğini belirtirken, reel sektör firmalarına kur riski yönetimi konusunda bilinçlenmeleri ve riskten korunma araçlarını yaygın bir şekilde kullanmaları, bankalara ise yabancı para açık pozisyonu olan firmaların kredi risklerini dikkatle değerlendirmeleri uyarısında bulundu.
Yılmaz, Finansal İstikrar Raporu’nun üçüncüsünün tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada tüketicilere ve reel sektöre yönelik çeşitli uyarılarda bulundu.


"DÖVİZ GELİRİ OLMAYAN DÖVİZLE BORÇLANMASIN"

Yılmaz, hanehalkı yükümlülüklerinin finansal varlıklarına oranının 2006 yılının ilk yarısında hızlı bir artış gösterdiğini, ancak faiz oranlarındaki yükselişe paralel olarak temmuz ayından itibaren tüketici kredilerinin artış hızının yavaşlamasının söz konusu oranın da yatay seyretmesine neden olduğunu anlattı. Yılmaz, hanehalkı yükümlülüklerinin artmakla birlikte GSYİH’ye oranına bakıldığında Euro bölgesi ortalamasının altında olduğuna dikkat çekti. Mayıs ve haziran dalgalanmasının, yeni kredi kullanımı için cazip faiz oranlarını ortadan kaldırmakla beraber, tüketici kredilerinin mevzuat gereği sabit faizli olması dolayısıyla hanehalkının mevcut borçlarına ilişkin faiz yükünü artırmadığına dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
"Ancak, tüketici kredileri içinde payı azalmakla birlikte, hanehalkının dövize endeksli kredi tutarının yaklaşık 1.5 milyar Yeni Türk Lirasına ulaştığı görülmektedir. Kurlardaki artışın bu kesimin borç yükünü arttırdığı gözönünde bulundurulduğunda, döviz geliri elde etmeyen hanehalkının dövize endeksli borçlanmasının yüksek risk taşıdığı ve bundan kaçınılması gerektiği açıktır."

"KREDİ KARTI ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILMALI"

Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileriyle karşılamalarının lehlerine olacağını söyleyen Yılmaz, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki elimizdeki verilere göre geçen zaman içinde kredi kartları ile yapılan harcamaların faizle taksitlendirilen kısmı oransal olarak azalmaktadır. Tüketicilerin bu eğilimi devam ettirerek kredi kartlarını bir ödeme aracı olarak kullanmaları, mağduriyetleri en aza indirecektir" değerlendirmesinde bulundu.


BANKACILIK SEKTÖRÜ

Mali sektör içinde en büyük payı oluşturan bankacılık sektörünün, piyasalarda yaşanan dalgalanmaya karşın 2006 yılının ilk dokuz ayında reel olarak yüzde 9.1 oranında büyüdüğünü kaydeden Yılmaz, yabancı yatırımcıların sektöre olan ilgisinin de devam ettiğini anımsattı. Bankacılık sektörü bilançolarında kredilerin payının artmaya devam ettiğini ifade eden Yılmaz, haziran ayından itibaren başlayan bireysel kredilerin artış hızındaki yavaşlama eğiliminin gelecek dönemde de devam etmesini beklediklerini kaydetti.
BDDK’ca ihtiyatlı bir yaklaşımla genel karşılık oranlarının yeni açılan krediler için iki katına çıkarılmış olmasını son derece olumlu bulduklarını kaydeden Yılmaz, "Bankalar yabancı para net genel pozisyonlarını dengede tutma eğilimini sürdürmüştür. Dolayısıyla mayıs ayından itibaren kurlarda meydana gelen artışın sektörün karlılığına etkisi sınırlı olmuştur" dedi. Yılmaz, mayıs ve haziran aylarında yaşanan dalgalanmanın bankacılık sektörüne etkilerinin kısa vadede sınırlı kaldığı görülmekle birlikte, bazı etkilerinin gecikmeli olarak ortaya çıkabileceği uyarısında da bulundu.