Harris Interactive şirketinin yaptığı bir araştırma avrupada yankı buldu. Araştırmaya göre İngilizler, Amerikalılara ve diğer Avrupalılara oranla Müslümanlara daha çok şüpheyle yaklaşıyor.

Araştırmaya katılan İngilizlerin sadece yüzde 59'u, bir kişinin hem Müslüman hem de İngiltere vatandaşı olabilmesini mümkün görmüş. Örneğin Fransa ve İspanya'da ise bu oran yüzde 70'in üzerinde.

Gazetenin orta sayfasındaki bir yazıdaysa, Avrupa'nın gelecekte, 'Avruparabistan'a dönüşeceği yolundaki iddiaların biraz abartılı olduğu belirtiliyor. Halen Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yaşayan 493 milyon kişinin yalnızca yüzde 3-4 kadarının Müslüman olduğu hatırlatılıyor.

Bu oranın gelecekte artacağı ancak artış hızının bazı abartılı tahminlerin altında gerçekleşeceği vurgulanıyor. "Göçmen veren ülkeler artık Avrupa'ya yüksek doğum oranı ihraç etmiyor" diyor Financial Times.

Gazete, Avrupa'daki Müslümanların ve göçmen verenlerin başını çeken Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelenlerin giderek daha az sayıda çocuk sahibi olduklarına dikkat çekiyor.

"Örneğin 35 yıl önce Cezayir ve Fas'ta bir kadının ortalama yedi çocuğu vardı" diyor gazete. Şimdi ise bu rakamın Türkiye ve Cezayir'de de 2,5, Fas'ta da 2,8 olduğu hatırlatılıyor. Financial Times'ın dikkat çektiği bir diğer nokta da, Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü CIA'in tahminlerininse, bu ülkeler için daha da düşük, hatta Fransa'nınkinden de az rakamlar öngörmesi.


internethaber