Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, THY A.O ve Hava-İş Sendikası arasında uyuşmazlığa neden olan toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandığını bildirdi.
Başesgioğlu, tarafları bir araya getirdiği THY Genel Müdürlüğü’nde yaptığı açıklamada, "Bu yaptığımız arabuluculuk faaliyetleri itibarıyla geldiğimiz nokta şudur; şu saat itibarıyla THY ve Hava-İş Sendikası arasındaki uyuşmazlık konusu tüm maddelerde tam bir anlaşmaya varılmıştır" dedi.
Başesgioğlu, grev ve lokavt kararlarının tarafların isteğiyle kaldırılacağını ve bir mutabakat imzalanacağını belirterek, en kısa sürede de 21. dönem toplu iş sözleşmesinin gerçekleştirileceğini kaydetti.
Ücret zamlarına da değinen Başesgioğlu, anlaşma çerçevesinde birinci yıl tüm ücretlere ortalama yüzde 10 zam, 80 YTL de seyyanen zam yapılacağını bildirdi.
Murat Başesgioğlu, 2008 yılında birinci 6 ay için yüzde 3 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ay için yüzde 4 ve enflasyon farkının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, THY A.O ve Hava-İş Sendikası arasında sağlanan mutabakatın THY ailesine ve millete hayırlı olmasını diledi.
Başesgioğlu, THY A.O ve Hava-İş Sendikası yöneticilerini bir araya getirdiği THY Genel Müdürlüğü’ndeki görüşmenin ardından THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç ve Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
THY ile Hava-İş Sendikası arasında yürütülen 21. dönem toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin yaklaşık 5 aylık süreç sonunda uyuşmazlıkla sonuçlandığını ve tarafların karşılıklı olarak grev ve lokavt kararları aldıklarını hatırlatan Başesgioğlu, ayrıca bu süreçte grev oylaması yapıldığını da bildirdi.
Hükümetin alınan grev ve lokavt kararları ile yapılan grev oylamasını sendikal hak ve hürriyetlerin kullanıldığı demokratik süreçler olarak gördüğünü ve saygıyla karşıladığını ifade eden Başesgioğlu, "Ancak 5 ayı aşkın bir süredir uyuşmazlığın çözümlenememesi, alınmış bulunan grev ve lokavt kararlarının uygulanmasının çalışanları, THY’yi ve ekonomimizin diğer sektörlerine olabilecek yansımaları hükümetimiz tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmiştir. Tarafları bu süreçte son bir kez daha barışcıl çözüm yollarını denemeleri için masaya davet edilmesi fikri hükümetimiz tarafından uygun görülmüştür" dedi.
Bu çerçevede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kendisinin yanı sıra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’dan oluşan bir komisyon oluşturulduğunu anlatan Başesgioğlu, yapılan iş bölümü sonucu arabuluculuk faaliyetlerini yürütmek üzere kendisiyle birlikte Kamu İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Adnan Çiçek ve bakanlığın Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl’ın görevlendirildiğini hatırlattı.
Başesgioğlu, "10 günlük ara buluculuk faaliyetleri içinde gerçekten gerek taraflar, gerekse arabulucu arkadaşlarımız çok titiz bir çalışma yapmışlar ve taraflar soruna akılcı, sorumlu, hem çalışanları koruyan, hem de şirketin gelecekteki performansını düşünen bir anlayışla yaklaşmışlardır. Hiçbir kesim bu sürecin sabote edilmesi konusunda tek bir olumsuz davranış içerisinde bulunmamıştır. Bu da bizi ayrıca memnun etmiştir" dedi.
Murat Başesgioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yaptığımız arabuluculuk faaliyetleri itibarıyla geldiğimiz nokta şudur; şu saat itibariyle THY ve Hava-İş Sendikası arasındaki uyuşmazlık konusu tüm maddelerde tam bir anlaşmaya varılmıştır. Gerek idari maddelerde, gerekse ücrete ilişkin maddelerde tarafların kendi iradeleriyle, sorumlu davranışlarıyla uyuşmazlık maddeleri üzerinden teker teker geçilmiş, tam bir mutabakata varılmıştır. Bu mutabakatın THY ailesine ve milletimize hayırlı olmasını yürekten diliyoruz." Bu mutabakatla çalışanlara birinci yıl yüzde 10 zam verildiğini belirten Başesgioğlu, "Yüzde 10 zamma ek olarak tüm çalışanlara 80 YTL seyyanen zam verilmiştir. İkinci yıl ise ilk 6 ayında yüzde 3 artı enflasyon, ikinci 6 ayında ise yüzde 4 artı enflasyon oranında zam verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, düşük ücretle çalışanların aylıklarında da iyileştirmelere gidilmiştir. Her iki taraf da anlaşma şartlarını içeren daha detaylı bir açıklamada bulunacaklardır" dedi.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI KILIÇ

Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç da, THY ve Hava-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinin uzlaşmayla sonuçlanmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Kılıç, "Her iki taraf arasındaki bu uzlaşma, ülkemizde toplumsal uzlaşmanın, sosyal diyaloğun önemini de ortaya koymuştur. Her iki tarafın da anlayışı sonucu uzlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın şartları oluşmuştur ve anlaşma imzalanmıştır. Anlaşma, ülkemize, THY’ye ve tüm çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Sözleşmenin 2007 yılında yapılan tüm toplu iş sözleşmelerinden en iyisi olduğuna işaret eden Kılıç, bu sözleşmenin altına imza atmaktan onur ve gurur duyduğunu kaydetti.
İşçilerin demokratik, yasal, anayasal haklarını sonuna kadar kullandıklarını ifade eden Kılıç, "Tüm bunlar ülkemizde demokrasinin gelişmişliğinin de bir ifadesidir. Grev ve lokavt kararı dahil bütün haklar sonuna kadar kullanılmış, ama en sonunda uzlaşma şartları oluşarak, tüm bunlara gerek kalmadan çözüm ortaya konmuştur. Bunda çalışanların özellikleri ve niteliklerinin iyi olduğu kadar THY yetkililerinin de çabaları büyüktür" diye konuştu.
Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin de, çalışanlar adına iyi bir sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Bu arada, bir gazetecinin "anlaşma sağlanmasına rağmen taraflardan hiçbirinin yüzünün gülmediğini" belirtmesi üzerine Başesgioğlu, "Toplu iş sözleşmeleri zorlu bir süreçtir. Arkadaşlarımızın yüzlerindeki ifade bu yorgunluğun ifadesi olabilir ama sözleşmeden her iki taraf da memnundur" dedi.
Açıklamaların ardından taraflar, uzlaşma metnini imzaladı.

MİLLİYET İNTERNET - ANA SAYFA alınmıştır