İETT arazisinin Dubaili şirkete satışının iptali için açılan davalar devam ediyor. Mimarlar Odası, 'Dava süreci bitmedi. Meslek odası olarak ihalede yer almadığımız için dava usulen reddedildi. İçerik yönünden karar verilmedi' dedi

İETT arazisinin Dubai Şeyhi Maktum'un şirketi Sama Dubai'ye satılmasıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Bu nedenle Sama Dubai İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihale bedelini ödemiyor. Büyükşehir Belediyesi önceki gün açıklama yaparak, Mimarlar Odası'nın ihalenin iptaliyle ilgili açtığı davanın 'reddedildiğini' duyurmuştu.
Bu açıklama 'burgu kulelere vize' diye yorumlandı. Ancak Sama Dubai, İETT arazisinin imar durumuyla ilgili şehir planlamacıların açtığı davaların sürdüğünü, bu nedenle kendilerini ilgilendiren yeni bir durum ortaya çıkmadığını belirtti. Bu nedenle Dubaili şirketin asıl davalar sonuçlanana kadar ihale bedelini ödememe kararı sürüyor.

'Projenin kaderi belirsiz'

Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Eyüp Muhçu da, "Dava süreci bitmedi. Meslek odası olarak ihalede yer almadığımız için dava usulen reddedildi. İçerik yönünden karar verilmedi. Esas açtığımız dava 'planların yürürlüğünün durdurulması ve iptali' davasıdır. Planlar iptal edilirse proje yapılamayacak" dedi.

İstanbul Levent'teki eski İETT garajının bulunduğu arazinin ihalesini Dubai Şeyhi Maktum'un Sama Dubai firması 1 milyar 156 milyon YTL bedelle kazanmıştı.

Araziye 'burgu kule' diye tanımlanan iki tane gökdelen yapılacağının açıklanmasından sonra Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası 'ihale' ve 'planlar' konusunda 'iptal' istemiyle İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Ehliyetsizlik kararı

Büyükşehir Belediyesi önceki gün bir açıklama yaparak, ihaleyle ilgili açılan davanın mahkemece reddedildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Şişli Mecidiyeköy 304 pafta, 1947 ada, 6, 7, 52 ve 78 sayılı parseller ile Kâğıthane 247 DY 36 pafta, 8744 ada, 14 parsel sayılı taşınmazların arsa satışı yoluyla ihale edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı açılan davada mahkeme, davacı meslek kuruluşlarının ehliyetlerinin bulunmadığı sonuç ve kanaatine vararak, 2577 sayılı kanunun 15-1/b maddesi uyarınca davanın 'ehliyet yönünden' reddine karar verdi" dedi.

Temyize gidecekler

Yapılan açıklamada sadece bu davanın sonucundan bahsedildi.

Devam eden başka davalar olduğu açıklamada yazılmamıştı.
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Eyüp Muhçu, bunun nihai karar olmadığını belirterek, hukuki süreci şöyle anlattı:

"Davaların süreci henüz bitmedi. Yerel mahkeme, 'odaların konuya taraf teşkil etmediği' gerekçesiyle ret kararı verdi. Ancak biz meslek örgütü olarak taraf olabileceğimizi düşündüğümüz için temyize gideceğiz. Yüksek yargının kararı kesin olacaktır. Mahkeme bu davada içerik konusunda karar vermedi. Ayrıca bizim esas açtığımız dava 'planların yürürlüğünün durdurulması ve iptali' davasıdır. Bu davayı kazanırsak ve planlar iptal edilirse proje yapılamayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihalenin iptaliyle ilgili kamuoyuna eksik ve yanıltıcı bilgi veriyor."

Oda: Niye ödemiyorlar?
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Eyüp Muhçu, ihaleyi kazanan Sama Dubai firmasının açılan davaları gerekçe göstererek ödeme yapmamasını da ayrı bir hukuksuzluk olarak değerlendirdi. Muhçu şöyle dedi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorunu 'açılan davalar' olarak gösteriyor. Halbuki ihale şartnamesi gereği ödeme yapılmadığı takdirde ihalenin iptal edilmesi gerekir. Burada da bir hukuksuzluk var. Bunun giderilmesini, İstanbul'un göbeğine böyle kulelerin dikilmemesini istiyoruz."

'Kamuoyunu yanıltmadık'
Büyükşehir Belediyesi Basın Danışması Ahmet Faruk Yanardağ da kamuoyunu yanıltmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:


"Bizim yaptığımız açıklama ihale konusunda mahkemenin verdiği ret kararıdır. Plan tadilatlarıyla ilgili dava henüz görüşülüyor. Karşı taraf (şirket) bize dilekçe gönderip davalar nedeniyle ödeme konusunda süre istediğini bildirdi. Biz de 'olur' ya da 'olmaz' diye henüz bir değerlendirme yapıp cevap vermedik. Mahkeme kararı doğrultusunda hareket edeceğiz. Planlar konusunda dava tamamlanmadıkça ve hukuki süreç bitmedikçe net bir şey konuşmak doğru değil."

Kaynak: Radikal