'SİVİL ANAYASA İÇİN DARBE Mİ GEREKİYOR?'
Kanadoğlu'nun "Anayasa'yı kurucu meclisler yapar" görüşüne Prof. Dr. Özbudun "Kurucu meclisler darbeden sonra oluşur. Yeni bir anayasa yapmak için darbe mi gerekiyor" dedi


Sivil anayasa taslağını hazırlayan heyetin başkanı Prof Dr. Ergun Özbudun, "Yeni anayasaları ancak kurucu meclisler yapabilir" diyen Eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'na "Anayasa yapmak için darbe mi gerekiyor" diye sordu. Kurucu meclislerin yeni anayasa yapmalarının yöntemlerden sadece biri olduğunu savunan Prof. Özbudun şu çıkışı yaptı: "Ancak kurucu meclisler, savaş, ihtilal gibi gelişmelerden sonra oluşur. Buna göre yeni bir anayasa yapabilmek için darbe mi olması gerekiyor. Bu tartışmaya girmek bile istemem. Anayasanın hiçbir yerinde, yeni anayasaların, normal meclisler tarafından yapılamayacağını anlatan hiçbir hüküm yok. Anayasanın nasıl değiştirileceği bellidir. Zaten normal Meclis devam ederken kurucu meclis oluşturulması da mümkün değil. Bunun örneğini dünya üzerinde görmedik. Kaldı ki şu anda bir kurucu meclis oluşturmak, anayasaya da aykırı olur."
"MECLİS'TE TARTIŞILSIN"

Özbudun, sivil toplum örgütlerinin ve diğer kesimlerinin temsilcilerinin de katılımıyla bir çalışma yapılmamış olmasını da eksiklik olarak görmediklerini söylerken şöyle konuştu: "Diyelim ki sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini çağırdınız. Bu bir kere 'kurucu meclis' değildir. Öyle bir heyetin de hiçbir resmi sıfatı olmaz. Evet, belki özel olarak böyle bir toplantı teşkil edilebilirdi. Ancak anayasa yapılırken böyle bir yöntemi ben pek hatırlamıyorum. Bu kez de sorunlar çıkacaktı. Bir kere bu geniş komisyonu nasıl seçeceksiniz. Kimlerin çağrılacağına kim karar verecek? Bu nedenle şu anda izlenen yöntemi sağlıklı buluyorum. Tartışmaları Meclis aşamasında yapabilirsiniz." Yeni anayasa hazırlıkları için AK Parti'de oluşturulan komisyonun başkanı Dengir Mir Mehmet Fırat da Kanadoğlu'na esprili bir dille şöyle yanıt verdi: "Kanadoğlu söylüyorsa bu tartışılmaz bir konudur! Diğerleri tartışılır ama onun söylediği herkesi bağlar."

'Her seçimi kazanan anayasa mı yapacak?'

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 367 tartışmasını ortaya atan eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu bu kez de şu andaki Meclis'in yeni bir anayasa yapamayacağını, yeni anayasaları ancak kurucu meclislerin yapabileceğini savundu. Kanadoğlu bu görüşünün gerekçelerini de şu ifadelerle anlattı: "Sen seçim meydanlarında, yeni bir anayasa yapmak için oy istemedin. O zaman her iktidara gelen siyasi parti kendi düşüncesine göre yeni bir anayasa yapar. Düşünebiliyor musunuz, her 4-5 yılda bir yeni bir anayasa yapılıyor." Kanadoğlu, normal seçimle oluşmuş meclislerin anayasada sadece çağın gerisinde kaldığı düşünülen maddeleri değiştirebileceğini kaydetti.

'SON CÜMLEYİ OKUYUN'

Kanadoğlu, anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek hükümlerinin değişmesi ile ilgili olarak da "Bırakın kelimeyi, virgüle dahi dokunamazlar. Anayasanın başlangıç kısmının 'Türk milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur' şeklindeki son cümlesi iyi okunmalıdır. Orada bu anayasanın herkese emanet edildiği yazıyor. Her kuruma emanet" dedi.

Hukukçular ve siyasiler tartışıyor

Zübeyde YALÇIN - Ersan ATAR

Prof. Dr. Ergun Özbudun tarafından hazırlanan sivil anayasa taslağı Türkiye açısından "tabu" sayılan üç konuya cesurca dokundu:

1- Değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek hükümler değiştirildi.

2- "Bölünmez bütünlük" ile ilgili hükümler eleştiri kapsamına alındı.

3- "Laiklik" için yeni bir tanım yapıldı. Tabulara dokunulunca da tartışma başladı...

Rektör Parlak: Sindiremiyorum

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Senatosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin, milli birlik ve bütünlüğün teminatı olduğunun hiçbir şekilde gözden uzak tutulamayacağını vurgulayarak, Türk ulusuna ait tüm bu değerlerin hazırlanmakta olan anayasa taslağı içinde mutlaka korunması gerektiğini bildirdi. Basın toplantısı düzenleyen İÜ Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak, "Ben doğrusu bu sivil anayasayı hiç içime sindiremiyorum'' dedi.

Jandarma MGK dışına çıkmasın

*Eski MGK Genel Sekreteri emekli Org. Tuncer Kılınç:

Anayasanın değiştirilmesi acil bir durum değil. Ama illa ki bir anayasa değişikliği yapılacaksa, bir kurucu meclis bunu yapmalı. Bu mümkün değilse en azından Meclis'teki siyasi partilerin hatta Meclis dışındaki siyasi partilerin temsilcilerinin olduğu bir komisyon bunu yapmalı. Yeni bir anayasa yapılırken cumhuriyetin kazanımlarından vazgeçilmemeli. Jandarma Genel Komutanı'nın MGK'dan çıkarılması ise istihbarat zaafiyeti yaratır

Meclis dışı kalan partilere de sorun

* Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk:

Sivil Anayasayı bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği bir komisyon hazırlamalı. Anayasa ne iktidardaki ne de muhalefetteki partilerin yasasıdır. İktidarın samimi olduğuna inanıyorum. O zaman diyecek ki yüzde 10 barajı nedeniyle Meclis dışı kalan partiler, sivil toplum örgütleri, toplumun tüm kesimleri gelin bir anayasa yapalım.

Taslak metin bizim değil

* AKP Genel Başkan Yardımcısı Mir Dengir Fırat:

Prof. Ergun Özbudun'un hazırladığı taslak bizim metnimiz değil. Açıklıyoruz ama kulağı sağır, peşin hükümlüler. Bizim elimizde onlarca taslak var. Onları ortaya koyup çalışma yapacağız.

Türkiye yumuşak karnına dokunuyor

* Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı eski Adalet Bakanı Şevket Kazan:

Taslak yeni bir anayasadan çok eskisinin geniş çaplı değişikliği gibi görünüyor. Kişisel hak ve özgürlükler açısından yapılan değişiklikler son derece önemli ve tartışılacak. Temel hakların kötüye kullanılması maddesinden 'ülkenin bölünmez bütünlüğünü bozmak ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırma' ifadesi çıkartılıyor. Türkiye'nin yumuşak karnı bu.

Meclis, 4-6 ay anayasa görüşsün

* 1982 Anayasası'nı hazırlayan Danışma Meclisi Başkanvekili Turhan Güven:

Yeni bir anayasa yapmak için kurucu meclise gerek yok. Bu Meclis'in sistemi kurucu meclis gibi düzenlenebilir. Meclis 4- 6 ayını sadece anayasa değişikliğine ayırmalı ve çok gerekli olan yasalar dışında başka bir şey görüşmemeli. Sivil toplum örgütlerinden askerlere kadar herkes çağrılmalı ve görüşleri alınmalı. Hazırlanacak metin bir partinin değil, mutabakat metni olmalı. Aksi takdirde çok tartışılır ve sıkıntı yaratır. Ortaya çıkacak metin parça parça değil bir bütün olarak halk oyuna sunulmalı.

sabah