Genç işsizliği alarm veriyorKentlerde yaşayan gençlerin yüzde 22'si işsiz...

17.09.2007 18:25Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs, haziran ve temmuz aylarını kapsayan haziran dönemine ilişkin hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 8.8’de kaldı. İşsizlik oranları 2007 yılı ocak döneminde yüzde 11, şubat döneminde yüzde 11,4, mart yüzde 10,4, Nisan'da yüzde 9,8 ve Mayıs'ta yüzde 8,9 düzeyinde idi.

İşgücü Anketine göre, bu yılın Haziran döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, 2006'nın aynı dönemine göre 925 bin kişi artarak 73 milyon 492 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da 837 bin kişi artarak 52 milyon 484 bin kişiye çıktı. Haziran ayında işsizlik değişmezken hem istihdam edilenlerin sayısı hem de işsiz sayısı artış gösterdi. İşsiz sayısı 40 bin kişi artarak 2 milyon 285 bin, istihdam edilenlerin sayısı 381 bin kişi artarak 23 milyon 581 bin kişiye yükseldi.

Kentlerde işsizlik oranı 0.1 puan gerileyerek yüzde 11.1, kırsalda değişmeyerek yüzde 5.5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı kentte 0.2 puan azalarak yüzde 11.4’e gerilerken, kırsalda 0.7 puan artarak yüzde 11.9’a çıktı.
Haziran döneminde erkeklerde işsizlik oranı 0.1 puan azalarak yüzde 8.7 oldu. Kadınlarda işsizlik 0.3 puan artarak yüzde 9.2’ye yükseldi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde 0.1 puan artarak yüzde 72.4, kadınlarda sabit kalarak yüzde 26.6 oldu.

Haziran ayı işsizlik rakamlarının en çarpıcı sonucu genç işsizliğinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı 1.7 puan artışla yüzde 18.4’e yükseldi. Genç nüfusta işsizlik kentte 1.2 puan artarak yüzde 21.6’ya, kırsalda 2.2 puan artarak yüzde 13.3’e yükseldi.

Haziran döneminde istihdam edilen 23 milyon 581 bin kişinin yüzde 46.3’ü hizmetler, yüzde 28.4’ü tarım, yüzde 19’u sanayi, yüzde 6.3’ü inşaat sektöründe istihdam edildi. İstihdam geçen yılın aynı dönemine göre tarımda 0.8 puan azaldı. Hizmetlerde 0.4, sanayide 0.2, inşaatta 0.2 puan artış gösterdi. İstihdam edilen 17 milyon 172 bin erkeğin yüzde 50.4’ü hizmetler, yüzde 21.1’i sanayi, yüzde 20.1’i tarım, yüzde 8.4’ü inşaat sektörlerinde çalıştı. İstihdam edilen 6 milyon 409 bin kadının yüzde 50.9’u tarımda, yüzde 35.5’i hizmetlerde, yüzde 13.2’si sanayide, yüzde 0.5’i inşaatta çalıştı.

Haziran dönemindeki 23 milyon 581 bin kişilik istihdamın yüzde 48.6’sına karşılık gelen 11 milyon 450 bin kişi kayıtdışı çalıştı. Kayıtdışı oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.7 puan azalış gösterdi. Tarımda kayıtdışı oranı 0.1 puan azalarak 5 milyon 909 bine indi. Tarım dışı alanlarda kayıtdışı oranı 1.8 puan azalarak 5 milyon 541’e geriledi. Erkeklerde kayıtdışı oranı 1.6 puan azalarak 7 milyon 173 bine, kadınlarda 1 puan azalarak 4 milyon 277 bine indi.

Toplam işgücünün yüzde 18,3'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluştururken, ise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı yüzde 48,2, yüksek öğretim mezunlarında bu oran yüzde 78,1 olarak hesaplandı. Lise altı eğitimlilerde erkeklerin iş gücüne katılma oranı yüzde 71,9 iken, kadınlarda sadece 23,7 oranında bulunuyor. Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 74,4, kadınlarda yüzde 32 oldu. Yüksek öğretim mezunlarında, erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 83,8, kadınlarda yüzde 69,4 olarak ölçüldü.
Eğitim durumuna göre işsizliğe bakıldığında, okur-yazar olmayanların yüzde 4.5, lise altı eğitimlilerin yüzde 8, lise ve dengi meslek okulu mezunlarının yüzde 11.9, yükseköğretim mezunlarının yüzde 9.3’ünün işsiz olduğu görüldü.

Hürriyet

alintidir