Ankara -(AA) Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, ''2008 yılı memur maaş zamları ile ilgili son noktayı Bakanlar Kurulu koyacak'' dedi.


Bakan Başesgioğlu, başkanlık ettiği Kamu İşveren Kurulu ile yetkili memur sendikaları arasında bugün gerçekleştirilen toplantının ardından Başbakanlık Merkez Bina'da gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda uzlaşma sağlanamadığını ve bir mutabakat zaptı imzalanamadığını bildirdi.


Bundan sonraki sürecin, tutanağın Bakanlar Kurulu'na sunulmasıyla devam edeceğini belirten Bakan Başesgioğlu, ''Bakanlar Kurulu önceki süreçlere bağlı olmayarak yeni bir karar almak durumunda olabilir ya da alınmış kararları aynen kabul edebilir. Bu, 4688 sayılı yasanın tanımladığı bir prosedür şeklidir'' diye konuştu.


Kamu İşveren Kurulu'nun verdiği önerileri de hatırlatan Bakan Başesgioğlu, revize edilmiş bu önerilerle birlikte en düşük devlet memuru için 2008 yılında öngörülen yıllık artışın yüzde 10.5, ortalama memur maaşının ise yüzde 7,6 olarak bir artış göstereceğini bildirdi. Bakan Başesgioğlu bu rakamların aile yardımı hariç olarak hesaplanan rakamlar olduğunu ifade etti.


Toplantıda mali haklarda bir uzlaşma sağlanamamasına rağmen idari maddelere ilişkin bir komisyon kurulmasına karar verildiğini belirten Bakan Başesgioğlu, taraflardan oluşacak bu komisyonun bugüne kadar toplu görüşmeler sürecinde üzerinde mutabakat sağlanan konuları liste olarak hazırlayacağını ifade etti. Bakan Başesgioğlu, komisyona 10 günlük bir süre tanındığını ve bu süre sonunda üzerinde kesin olarak mutabakata varılmış konular hazırlanarak bir rapor halinde sunulacağını bildirdi.


Bakan Başsegioğlu, kamu görevlileri sendikalarının grevli toplu sözleşme hakkı istediği hatırlatılarak, toplantıda bu konuda bir mutabakatın oluşup oluşmadığının sorulması üzerine, ''Kamu Personel Yasası Başbakanlıktadır. Biz bir an önce bunun yasalaşmasını istiyoruz Kamu Personel Rejimi çıkmadan üzerine inşa edebileceğimiz bir sendikal hareket olmaz'' dedi.


Tutanağın, Bakanlar Kurulu'na ne zaman sunulacağının sorulması üzerine Bakan Başesgiğlu, komisyona çalışmaları için 10 günlük süre verdiklerini ifade ederek, ''Ekimin 5'nden önce Bakanlar Kurulu'na sunma imkanına sahip değiliz. Zannediyorum ki bu tarihten sonraki ilk Bakanlar Kurulu toplantısında bu konu ele alınacaktır'' diye konuştu.