lman cezaevleri son 17 yılın en yüksek oranında mahkumu barındırdığı bildirildi. Alman Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre ülkedeki hapishanelerde 64 bin 512 kişilik mahkum bulunuyor. Cezaevlerindeki mahkumların yüzde 95'i erkek olduğu bildirilirken, mahkumların yüzde 22'sini başta Türkler olmak üzere yabancılar oluşturuyor. Cezaevindeki Türk mahkum sayısı ise 5 bin civarında.

Cezaevlerindeki mahkum sayısının 1989 yılında iki Almanya'nın birleşmesinden sonraki en yüksek orana ulaşılmasına rağmen Almanya'daki mahkum oranı uluslararası ortalamalar göre oldukça düşük kalıyor.

Almanya'daki tüm mahkumların sadece yüzde 3'ü ömür boyu hapse çarptırılmış mahkumlardan ibaret. Mahkumların 375'i çok tehlikeli ve ömür boyu hapse mahkum olan yükümler. Tüm mahkumların yüzde 40'ından fazlası ise bir yıl içerisinde tekrar özgürlüğüne kavuşacak.

Suçlara göre dağılımı ise, yüzde 21 hırsızlık, yüzde 15 uyuşturucu, yüzde 13 soygun ve adi suçlar şeklinde istatistiklere yansıyor. Almanya'daki mahkumların yaşlara göre oranında ise yükümlülerin yüzde 40 gibi önemli bir bölümü 30 yaşın altında, yüzde 11'lik bölümü ise 50 yaşın üstünde kişilerden oluşuyor.