Yeni hükümet leyleği havada gördü

60. Hükümetin kurulmasıyla birlikte bakanlar yurtiçi programlarının yanısıra yurtdışı gezilerine de ağırlık veriyorlar.
Hükümetin kurulmasından buyana geçen bir aylık süre içinde 13 bakan yurtdışı gezisi gerçekleştirdiler. Sadece dokuz bakan Eylül ayında yurtdışına çıkmadı. Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker geçen Eylül ayında iki kez yurtdışına çıktılar.
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek ile Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu ilk gezilerini KKTC’ye yaparken, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nazım Ekren, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ise ABD’ye gitti.
Devlet Bakanı Mehmet Aydın Fransa’ya, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen Çin ve Almanya’ya, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu Hırvatistan’a, Dışişleri Bakanı Ali Babacan Bulgaristan ve ABD’ye, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin Portekiz ve Fransa’ya, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Portekiz’e, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Portekiz ve İngiltere’ye, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak Hollanda’ya, Sağlık Bakanı Recep Akdağ Sırbistan’a, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker İngiltere ve Portekiz’e, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da Azerbaycan’a gittiler.
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Devlet Bakanları Murat Başesgioğlu ve Beşir Atalay, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Eylül ayında yurtdışına çıkmayan bakanlar arasında yer aldı.
(milliyet alıntı))