AKP'li Ergin: Anayasanın uzlaşı içinde tamamlanmasına çalışıyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Sadullah Ergin, yeni anayasanın uzlaşı içerisinde tamamlanmasına çalıştıklarını söyledi.
Ergin, TÜSİAD'ın yeni anayasa taslağı ile ilgili haksız eleştirilerde bulunduğunu, asıl eleştirilmesi gereken konunun TÜSİAD'ın hazırlattığı anayasa taslak metni olması gerektiğini savundu.
Kendilerinin yaptığı çalışmanın, akademik bir heyetin çalışması olduğunu Ergin, ''1982 Anayasası'nın değişmesi konusunda en acımasız eleştiriler yapanlarda dahil ittifak var. Bizim yöntemimizi beğenen de var beğenmeyen de. Bu da tartışmanın bir parçası zaten. Olağan, kabul etmek lazım'' diye konuştu.
Anayasa çalışmalarının uzlaşı ile tamamlanmasına çalıştıklarını belirten Ergin, ''önümüzdeki süreçte, söz konusu tartışmalara destek verecek sivil toplum kuruluşları, yargı camiası ve üniversiteler tekliflerini getirecekler. Bunlar muhtemelen 2007 yılı sonuna kadar tartışılacak. 2008 başında artık TBMM'de somutlaşmasını bekliyoruz. TBMM çalışmalarının da 2008 ortalarına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Umarım 2008, Türkiye'nin modern, çağdaş bir Anayasaya kavuştuğu yıl olsun'' dedi.
''İyi niyetle yapılan eleştirilerin başlarının üzerinde yeri olduğunu'' belirten Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Ancak şunu da belirtmek durumundayım. TÜSİAD eleştiriyor; 'laikliğe dokunmayın Atatürk ilke ve inkılaplarına karışmayın' diyor. Zaten bizim hazırladığımız anayasa metninde değiştirilemez maddeler olduğu gibi korunuyor. Laikliğe güçlü vurgular yapılmış. Bu konuda en küçük bir endişemiz yok. Bunlarla bizim sorunumu yok zaten.
TÜSİAD'ın, Erdoğan Teziç başkanlığındaki Türkiye'nin anayasacısı 9-10 profesör imzasıyla yaptırdığı bir metinde, 'Anayasa'nın başlangıç kısmındaki Atatürk ilkelerine vurgunun, milletvekili ve cumhurbaşkanı yemininde (Atatürk) adının çıkartılması gerektiği' belirtilirken, TÜSİAD bu çalışmayı yaptırmışken, bizim çalışmamızda böyle bir şey olmamasına rağmen böyle eleştirmelerine üzülüyoruz. Biz bunu hak etmedik.''

KUVVETLER AYRILIĞI-
Ergin, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesine herkesin riayet etmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
''Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında belli bir çizgi var. Yargı organı, mevcut yasaları ve anayasayı yorumlar ve tatbik eder. Ama kendisi yasama organı yerine geçerek kanun yapamaz, anayasa yapamaz. Mevcut kanunları yeni mevzuat şeklinde değerlendirecek yorumlarda bulunamaz. Bu çizgileri çok net ortaya koymak lazım. Dolayısıyla anayasamızdaki kuvvetler ilkesi ayrımı çerçevesinde öneri, teklif ve eleştiri getiren tüm kurum, kuruluş ve şahıslara saygı duyarız, ama herkes anayasa çizgisi ve ölçüsü içerisinde davranmak zorunda.''

CUMHURBAŞKANI VE REFERANDUM-
Referandum sonunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görevine devam edip etmeyeceği şeklindeki soruya da Ergin, şu yanıtı verdi:
''Gül şimdiki gibi göreve devam edecek. '21 Ekim Referandumu' Parlamentoya sunulduğunda 11. Cumhurbaşkanı henüz seçilmemişti ve geçici 19. maddede 11. Cumhurbaşkanı'nın seçilme yöntemi belirtilmişti. 21 Ekim referandumunda anayasa değişikliği teklifi onaylanır ve yürürlüğe girerse geçici 19. madde ölü doğmuş bir hukuk metni olacaktır. Çünkü 11. Cumhurbaşkanı'nın seçilme yöntemini belirtmiştir. Oysa 11. Cumhurbaşkanı şu anda yürürlükteki olan anayasamızın 102. maddesi doğrultusunda seçilmiş, görevine başlamış, tasarruflar yapıyor, kararnameler imzalıyor, ziyaretler ve atamalar yapıyor. Dolayısıyla bundan sonra seçilecek olsa olsa 12. Cumhurbaşkanı olur. 12. Cumhurbaşkanı'nı da geçici 19. maddeye dayanarak seçemezsiniz.'' Yeni anayasa metninde de referanduma götürülen maddelerin olduğunun hatırlatılması üzerine Ergin, şöyle konuştu:
''Referanduma götürülen maddeler yeni anayasa taslağında da var denebilir, ancak, referandumdan çekinmemek lazım. Demokrasinin gelişmesi, halkın yönetime katılma bilincinin oluşması önemli. Yeni anayasa paketinin yasalaşma sürecinin, hangi aşamalardan geçeceği henüz meçhul konular. Onun için Parlamentodan 2 kez geçmiş ve referanduma sunulmuş bu maddeleri 22 Temmuz'da partim millete bir taahhüt olarak vermişti. Biz topluma verdiğimiz sözü ve taahhüdümüzü yerine getirmek zorundayız. Türk demokrasisi bir aşama kaydetme noktasında. Bir referandumdan bir şey çıkmaz, bunu yapmak faydalıdır.''

''YEREL SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILIR''-
Ergin, yerel seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da ''yerel seçimler zamanında olur. Anayasa değişikliği çalışmaları en iyi şartlarla 2008 yılı sonunda olur. Buna 4 ay referandum sürecini de eklemeliyiz. Çünkü o anayasa değişikliği referanduma da gidecek. Dolayısıyla 2008'i bu değişikliklerle geçireceğiz ve yerel seçim zamanında yapılacak'' dedi.
Bazı basın organlarında, terör örgütü PKK'nın tankları olduğuna ilişkin çıkan haberlerle ilgili soruya ise Ergin şu yanıtı verdi:
''Dışişleri Bakanımız ve Başbakanımızla Hükümet topyekün, Irak'ın kuzeyindeki fiili durumdan çok rahatsız. Bunu en üst düzeyde gündeme taşıyorlar. Türkiye'nin bu noktada çok fazla sabrının kalmadığı, uluslararası işbirliğiyle bu sorunun çözülmemesi halinde, kendi başının çaresine bakacağı en üst düzeyde dile getirilmiştir. Bu politika açısından devletin kurumları arasında görüş ayrılığı olduğunu düşünmüyorum.'' Ergin, Irak'ın kuzeyine Türk ordusunun girip girmeyeceği sorusuna da ''elbette bunlar davetiyeyle yapılmaz. Türkiye kendi çıkarlarının gerektirdiği noktada bundan kaçınmayacağını daha önce de ifade etti. Ama bunun zamanlaması, yapılış tarzı, Türkiye'nin uluslararası çıkarlarıyla değerlendirilir. Siyaset kurumuyla güvenlik kuvvetlerimizin birlikte kararlaştıracağı bir konudur. Çoğu zaman bunu biz de bilmeyiz. Ancak sınırlı sayıda devlet yöneticisinin bilgisi dahilinde olan konulardır bunlar. Önümüzdeki süreci dikkatle takip etmeliyiz'' dedi.
Türkiye'nin çok önemli aşamalar kaydettiğini, en önemli sorununun ise ''önyargılardan arınmak ve birbirini anlamaya çalışmak'' olduğunu kaydeden AK Parti Grup Başkanvekili Sadullah Ergin, ''70 milyon ülke insanının hepsi bu ülkeyi seviyor. Birbirimize şüpheyle, tereddütle bakmayıp güvenerek, dayanışarak, bu ülkeyi çok daha ileriye götürme imkanı varken, bu şansımızı önyargılarla heba etmeyelim'' diye konuştu.


=((milliyet alıntı)=