Ankara (AA)- TBMM Genel Kurulunda, "Başbakanlık Tezkeresinin" bugün görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Amerikalı askeri yetkiliden tehdit mi?

Guterres'ten Irak uyarısı

Salih: "Türkiye'nin eylemi ciddi sonuçlar doğurur"

TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, 21 Ekimde referanduma sunulacak Anayasa değişikliği paketinde değişiklik yapılmasını öngören Anayasa değişikliği teklifinin tümünün kabul edilmesinin ardından birleşime 10 dakika ara vererek, Danış Kurulu'nun önerisini değerlendirdi.

Mumcu, aranın ardından, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın da imzasını taşıyan Danışma Kurulu önerisini okuttu ve "Başbakanlık Tezkeresi'nin bugün görüşüleceğini açıkladı.

Kabul edilen Danışma Kurulu önerisi, "Anayasa'nın 92. maddesi gereğince, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin ve saldırıların bertaraf edilmesi amacıyla Irak'ın kuzeyine ve mücavir alanlara gönderilmesine ve görevlendirilmesini" içeriyor.