Bakan Şimşek, güncel ekonomik gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.
Milli güvenlik konusunun öncelikli bir konu olduğunu belirten Bakan Şimşek, şunları kaydetti: ''Türkiye ekonomisi, askeri operasyonların oluşturacağı ekonomik etkileri çok rahat kaldırabilecek güçlü bir düzeye gelmiştir artık. O nedenle ben, ABD'de bana böyle bir harekatın ekonomiye etkisini soranlara da Türkiye ekonomisinin, böyle bir harekatın ekonomiye etkisini karşılayabilecek kapasitede olduğunu vurguladım'' dedi.
Türkiye, ekonomik olarak büyüdükçe, uluslararası alandaki etkisinin de artacağını belirten Bakan Şimşek, bu nedenle, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olmasının çok önemli olduğunu söyledi.
-REYTİNG KURULUŞLARIYLA YAPILAN GÖRÜŞMELER...-
ABD'de reyting kuruluşlarıyla görüşmelerinde, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri anlattıklarını belirten Bakan Şimşek, New York'ta, Moody's ve Standard and Poor's'un üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiklerini kaydetti.
Reyting kuruluşlarının, Türkiye'nin son yıllarda çok ciddi bir mesafe katettiği görüşünde olduklarını belirten Bakan Şimşek, bu kuruluşlarla yaptıkları görüşmelerde, 2007 yılı bütçe gerçekleşmeleri, 2008 bütçesi konusunda kendilerini bilgilendirdiklerini, sosyal güvenlik ve enerji başta olmak üzere, yapısal reformları nasıl gerçekleştireceklerini anlattıklarını bildirdi.
Şimşek, şöyle devam etti: ''Reyting kuruluşlarıyla, genel makro görünüm, enflasyon ve cari açık konularını da ele aldık. Gerek Moody's, gerekse Standard and Poor's, Türkiye'nin 'çok daha iyi' bir kredi notunu hak ettiği görüşünde hem fikirler. Reyting kuruluşları, Türkiye'nin yapısal reformları gerçekleştirmesi halinde, kredi notunun yükseltileceğini vurguladılar. Reyting kuruluşları, faiz dışı fazlanın gelecek yıl yüzde 5,5'e inmesinin, ekonomik dengeleri etkilemeyeceği görüşündeler. Yani ekonomik programın planlandığı gibi sürdürülmesi halinde, önce Türkiye'nin ekonomik görünümünün, daha sonra da kredi notunun yükseltileceği görüşündeyiz. ABD'deki reyting kuruluşları ve yatırımcı kuruluşlara, bizim Irak ve Irak'taki insanlarla bir sorunumuz olmadığını, teröristlerle sorunumuz olduğunu ve bu sorunu da çözeceğimizi belirttik.''

-FAİZ DIŞI FAZLA HEDEFİ...-
ABD'deki görüşmelerinde, yüzde 5,5'lik faiz dışı fazlanın kredibilitesini yükseltecek adımlar atılacağını vurguladıklarını belirten Şimşek, faiz dışı fazlada kamu maliyesinin niteliğinin çok önemli olduğunu söyledi.
Bakan Şimşek, ''Ben, mali disiplinde, nicelik kadar niteliğinde önemli olduğunu ve bu çerçevede, sosyal güvenlik reformu, enerji fiyatlarının rasyonel bir şekilde belirlenmesine yönelik reformlar ile istihdamı artıracak reformların, mali disiplinin niteliğini artıracağı görüşündeyim'' dedi.
Şimşek, önümüzdeki yılın faiz dışı fazla hedefi bir miktar aşağı çekilmiş olsa da, bu hedefin daha gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunu vurgulayarak, 2007 yılının son çeyreğinden başlamak üzere 2008 yılında ve izleyen dönemde, faiz dışı fazla sürekliliği ve mali uyumun kalitesini artırıcı bir dizi yapısal reform hayata geçirilerek, Türkiye'de daha kaliteli ve sürdürülebilir bir kamu maliyesi sağlanacağını ifade etti.
ABD'deki temaslarında, sosyal güvenlik reformunun hayata geçirilmesi, iş ortamının iyileştirilmeye devam edilmesi ve istihdam üzerindeki mali ve mali olmayan yüklerin azaltılacağını ifade ettiklerini belirten Bakan Şimşek, bunun yanı sıra aktif iş gücü politikalarının geliştirilmesi, eğitim sisteminin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi, gelir idaresinin güçlendirilmesine devam edilmesi, ekonomide kayıtdışılığın azaltılması, finansal sistemin aracılık fonksiyonun daha da geliştirilmesi, finansal sektörde çeşitlilik ve derinliğin artırılacağını kaydettiklerini söyledi.
Bakan Şimşek, kamu bankalarının özelleştirilmesi, enerji sektöründe özelleştirme ve serbestleştirme sürecinin süratle tamamlanması ve arz güvenliğini temin edecek düzenlemelerin gerçekleştirilmesine önem verdiklerini, ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi ve Ar-Ge harcamalarına daha çok kaynak sağlanmasına ağırlık vereceklerini de belirtti.
Bakan Şimşek, 2012-2013 yıllarına kadar, Ar-Ge harcamalarını, Avrupa ortalaması olan milli gelirin yüzde 2'si oranına çıkartmayı amaçladıklarını söyledi.
Devlet Bakanı Şimşek, gelecek yıl, enerji KİT'lerinin mali dengelerinin yeniden tesis edileceğini ve mali sürdürülebilirliği sağlayacak kalıcı adımların atılacağını, kamu personel reformunun hayata geçirileceğini, enerji sektörü başta olmak üzere özelleştirme faaliyetlerine hız verileceğini, istihdam alanında atılacak adımlarla da ''ekonominin rekabet gücü ve esnekliği artırılacağını'' vurguladı.
Faiz dışı fazla hedefini bir miktar aşağıya indirerek yatırımları arttırmayı hedeflediklerinin altını çizen Şimşek, bunu da bütçe peformansını artırarak gerçekleştireceklerini söyledi.
Bakan Şimşek, şöyle dedi: ''Eğer biz, gelecek yılki faiz dışı fazla hedefini bir miktar aşağıya çekmeseydik, zaruri yatırımları iyice kısarak, ciddi bir vergi yükü getirmemiz gerekiyordu. Biz bunu istemiyoruz, biz Türkiye gibi bir ülkenin altyapı yatırımlarını artık sonsuza kadar erteleyemeyeceği ve ekonomideki rekabet gücü açısından, ulaşıma yapılacak yatırımlar önemlidir diyoruz.''
Gelecek yıl, yatırımları artırabileceklerini belirten Bakan Şimşek, yatırımlardaki artışın, ekonomik canlılığı ve istihdamı arttıracağını vurguladı.

-EKONOMİK BÜYÜME...-
Türkiye'nin ekonomik büyüme performansına da dikkat çeken Bakan Şimşek, gerekli yapısal reformların yerine getirilmesi halinde, Türkiye'nin, gelecek yıllarda da ''dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri'' arasında yer almaya devam edeceğini ifade etti.
Cari açık konusunda da değinen Şimşek, cari açığın, Türkiye gibi hızlı büyüyen ülkelerde gayet doğal olduğunu ve bu görüşlerinin reyting kuruluşları tarafından da paylaşıldığını belirtti. Bakan Şimşek, bu nedenle Türkiye gibi dinamik bir ekonomiye sahip ülkede cari açığın bulunduğunu, ancak bunun sağlıklı bir şekilde de finanse edildiğini ifade etti...


Kaynak: AA