Vergi, ceza ve harçlar yeni yılda % 7.8 artıyorSATIN alma gücü paritesi (SGP) ile AB ülkelerinde kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 100 olarak alındığında, Türkiye 28 puan ile sondan ikinci sırada yer aldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Damga Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi gibi vergiler ile çeşitli harç ve ceza tutarları yeni yılda yüzde 7.8 oranında zamlanacak YILBAŞI yaklaşırken, yeni yıldaki vergi, ceza ve harç tutarlarındaki artış da belli oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları, yeni yılda yüzde 7.8 artacak. Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, 487 YTL'den 524 YTL'ye yükselecek. Motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobiller için yeni yılda 305 YTL yerine 328 YTL, 1801-2000 cm3 arasında olan otomobiller için 1.342 YTL yerine 1.446 YTL ödenecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı ise 10 bin 988 YTL'den 11 bin 845 YTL'ye yükselecek.

Emlak Vergisi'ndeki artış

Öte yandan belirlenen MTV tutarlarının, kasko sigortası değerinin yüzde 5'ini aşması halinde, bir alt kademedeki vergi tutarı uygulamasına bu yıl da devam edilecek. Bu uygulama, mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacak.

Damga Vergisi tutarları, 1 Ocak 2007'den geçerli yüzde 7.8 artırılacak. Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, yılbaşından itibaren 946 bin 915.2 YTL olacak. Veraset ve İntikal Vergisi matrahları da yılbaşında yüzde 7.8 artacak. Veraset ve İntikal Vergisi oranlarında ilk dilim 130 bin YTL yerine 140 bin YTL olacak.

Öte yandan bina, arsa ve arazi vergi değerleri yeni yılda, 'yeniden değerleme oranının yarısı' nispetinde, yüzde 3.9 artırılacak. Yeni yılda ödenecek çevre temizlik vergileri de belirlendi. Vergi, konutlarda su tüketim miktarı esas alınarak, büyükşehirlerde metreküp başına 17 YKr, diğer yerlerde ise 14 YKr olarak hesaplanacak. İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ise vergi tutarı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 7.8 artırıldı. Buna göre vergi, büyükşehirlerde bina grupları ve derecelere göre 17-2.000 YTL, diğer belediyelerde ise 14-1.600 YTL arasında uygulanacak.

Harçlar ne olacak?

Harç tutarları da, yılbaşında yüzde 7.8'e varan oranlarda artacak. Buna göre, 1 yıllık pasaport harcı 126.7 YTL'den 136.5 YTL'ye çıkarılırken, giriş vizesi harcı tek girişlerde 152.4 YTL'den 164.2 YTL'ye yükseltildi. Silah taşıma vesika harcı 329 YTL'ye, bulundurma vesika harcı da 526.30 YTL'ye yükseldi. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınması hükme bağlanan ve bu yıl için 24.15 YTL olan vergi tutarı 26 YTL'ye çıkarıldı.

Vergi cezalarına da zam

Vergi cezaları, yeni yılda yüzde 7.8'e varan oranlarda artıyor. Bu çerçevede halen 129 YTL olan, fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası, yeni yılda 139 YTL'ye çıkacak. Bir takvim yılı içinde her bir belge için kesilecek toplam ceza miktarı da 64 bin YTL olacak. En az ceza haddi, damga vergisinde 6 YTL'den 6.4 YTL'ye, diğer vergilerde de 12.9 YTL'den 13.9 YTL'ye yükselecek. Fatura, fiş, müstahsil ve serbest meslek makbuzunu vermeyen ve almayanlar, yeni yılda 129 YTL yerine 139 YTL para cezası ödeyecek.Şans oyunlarına yeni vergi düzenlemesi

ŞANS oyunlarında dağıtılan ikramiye tutarlarının yükseltilerek talebin artmasını ve bu yolla kamuya daha fazla kaynak sağlanmasını, yurtdışı orijinli illegal oyunlara yöneliminin de engellenmesini öngören yasa tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. At yarışları ile futbol müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde vergi oranı yüzde 5, diğer şans oyunlarında yüzde 10 olarak uygulanırken, Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkili olacak.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı, 2006 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bono faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerin, 'indirim oranı uygulanmak suretiyle' beyan edileceğini bildirdi. Buna göre, 2006 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı yüzde 46.5 olacak.Satın alma gücüne göre gelirde sondan ikinciyiz

SATIN alma gücü paritesi (SGP) ile AB ülkelerinde kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 100 olarak alındığında, Türkiye 28 puan ile sondan ikinci sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Satınalma Gücü Paritesiyle Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 2005 Yılı Geçici Sonuçlarını' açıkladı. AB'ye üye 25 ülkede ortalama 100 olan kişi başına GSYH hacim endeksi, 35 ülke ile karşılaştırıldığında, Makedonya 26 puan ile en düşük, Lüksemburg ise 251 puan ile en yüksek değere sahip bulunuyor. 2005 geçici sonuçlarına göre söz konusu ülkeler içinde, Türkiye 28 puan ile sondan ikinci sırada yer alırken, kişi başına GSYH endeksi düşük olan diğer ülkeler, 33 puan ile Bulgaristan, 34 puan ile Romanya oldu.

http://www.tercuman.com.tr/v1/haber....%FDyor&katid=7